TURIST I TILLVARON VOL 7(LP-TURIST I TILLVARON)

Sörling kämpar vidare med sin Turist i tillvaron serie och har nu kommit fram till vol 7. De band jag hört innan är Bombettes, Körsbärsfettera , Ursut, Headlines och M:40.  Först ut på skivan är Nervgift och jag tycker nog mest det låter som en replokalsinspelning men det hörs att det finns ilska och aggression i alla fall i deras tuffa hardcore. Solanas Cunts har också ett ganska vasst ljud men de här tjejerna låter riktigt arga….Ein Zwei Die har ett riktigt bra namn och även här är det ett sounds som andas desperation….tänker mig lite tillbaka till tidig punk fast med hårdare ljud. Själv släppte vi en kassett med ett liknande namn men här heter gruppen KlartGrabbenSkaHaEnEPAMedSilvertejjp&Uffe och det är verkligen en låt som jag gillar. Ilsken tjej som sjunger som hon aldrig gjort förr och framförallt låter hon arg och det är det är ju det jag gillar mest med punk..att man ska och får vara arg. Lyckliga Idioter med sin Skilsmässobarn är nästa grupp ut…Rolig text som är skriven ur ett barns synvinkel och detta får mig att tänka på den gamla låten med Dom Fåglarna eller vad de hette..  fräck tidig naiv punk som är så charmig. Miss behave & The Caretakers är nästa ut och visst och här tänker jag lite på en punkig Joan Jett… Åtgärdsprogrammet spelar punk som den skall vara och de vill jag höra mer av….Bakverk 80 är en skiva jag tänker på. Contorture spelar kängpunk som är riktigt tuff…ut med känslorna bara. Sist på första sidan är Bombettes och deras charmig punkrock är alltid trevlig att höra.  Andra skivan har Kafferep som första band och de låter som ett Skitslickers på speed…Marys Kids har en tjej på sång som sjunger riktigt bra och det är verkligen en punkgrupp jag vill höra mer av..ett av de bättre banden på skivan..helt klart. Könsförrädare har ett sound som skiljer från de andra grupperna på skivan…lite mer postpunk…Korsfäst har två låter med här är ilskan personifierad…..gott. Min gamla favoriter ….tjejerna i Körbärsfettera kör sin Vakna upp för fan och som vanligt är det musik som är favoritmusik…punkrock med allsångspotential….Aldrig hört Göteborgsgruppen City Saints men ”befarar” att de är bra och deras tuffa punkrock är som ett slag i magen..som om Gbg Sound skulle sjunga på engelska och lyssnat en del på HC. Tre grupper ut och först ut är Headlines som nog är min absoluta favoritgrupp här gammal gubbe som jag är, melodisk punkrock i sann 77-anda… M:40 är en gammal favorit HC-grupp och de fortsätter leva upp till det med sin hårda musik. Sist ut är Ursut med en ganska lång låt som maler sönder oss…fräck.  Allt som allt en summering…punken lever på bra i Sverige. 12/6-2014

********

TURIST I TILLVARON VOL 7(LP-TURIST I TILLVARON)

Sörling fighting ahead with his Turist i Tillvaron series and has now reached Vol 7. They band I've heard before is Bombettes, Körsbärsfettera, Ursut, Headlines and M 40. First up on the disc is Nervgift and I think probably most it sounds like a rehearsal studio recording, but it sounds that there is anger and aggression in all cases in their tough hardcore. Solanas Cunts also has a pretty sharp sound but these girls sound really angry .... Ein Zwei Die has a really good name and even here it is a sounds that exude desperation .... think me a little back to the early punk but with harder sounds. Self, we released a tape of a similar name but here is the group KlartGrabbenSkaHaEnEPAMedSilvertejjp & Uffe and it really is a song that I like. Angry girl who sings like she's never done before and most of all she sounds angry and that's that's what I like most punk .. that one should and must be angry. Lyckliga Idioter with their song about divorced parents are the next group out ... Funny text written from a child's point of view and this makes me think of the old song with Dom Fåglarna or what they were called.. cheeky early naive punk that is so charming. Miss behave & The Caretakesr is next out and sure and here I am a bit of a punky Joan Jett ... Åtgärdsprogrammet plays punk as it should be and I want to hear more of .... Bakverk 80 is a disc I think of. Contorture plays crustpunk which is really tough ... out with the emotions only. Last on the first page is Bombettes and their charming punk rock is always nice to hear. The B-side has Kafferep as the first band and they sound like a Skitslickers on speed ... Mary's Kids has a girl on vocals, singing really well and it's really a punk group I want to hear more of .. one of the better bands of the record.. totally clear. Könsförrädare has a sound that is different from the other groups on the record ... a little more post-punk ... Korsfäst has two songs with here is anger personified ..... good. My old favorite .... the girls in Körbärsfettera driving his Vakna upp för fan and as usual it is music that is favorite music ... punk rock with sing-along potential .... Never heard Gothenburg group City Saints but "fear" that they are good and their tough punk rock is like a slap in the stomach .. like Gbg Sound would sing in English and listened some on HC. Three groups left and first up is Headlines enough is my absolute favorite group this old man that I am, melodic punk rock in true 77-spirit ... M: 40 is an old favorite HC group and they continue to live up to it with his hard music . Last out is Ursut with a fairly long song that grinds us down ... cheeky. All in all, a summary ... punk live on well in Sweden. 12/6-2014

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING VOL 4(LP-TURIST I TILLVARON TIT 1206)

Fjärde volymen i denna fantastiska serie av svensk punkmusik och det är kul att det finns så mycket man inte hört innan....Desperats låt Anarksit javisst startar nästan som en Terminalpatienten låt för att sedan bli "helgalen"och lika galen är väl andra låten med dem....fräck. Din Skefv har jag hört förr och de har ett sound som får mig att tänka på gamla Missbrukarna och det är inte fy skam. Burning Kitchen trodde jag inte fanns längre men deras vacker dag bevisar motsatsen...snygg låt med kvinnlig sång. Rännstensorkestern kommer från det gamla punkmeckat Sundsvall och de har nästan ett sound som skulle passa in  på 80-tales tidiga punkscen. Le Muhr har ett sound som andas 80-tals postpunk men de bryter av allt det hårda här på ett ypperligt sätt. Crash Nomada låter som en udda fågel här men punk kan vara så mycket och fiol förstärker så mycket om den används på rätt sätt. Kapitano har jag hört några demos med innan och de blir faktiskt bättre och bättre för varje gång jag hör dem. Denna gång som en blandning av Asta och KSMB. Sist ut på första sidan är Gamla Pengar från Göteborg och där lever Göteborgsandan vidare på ett ypperligt sätt. Först ut på sida två är The Great German Research men gamle Charlie från Anticimex väl. En cover på Mesks underbaar Jag är ett problem förgyller min söndag och att sjunga om raggare idag är stort.  Tigerbell har ett namn som klingar indie men det är nog lite mer rock med både ska och punkinfluenser och kvinnlig sång...fräck.  Makabert Fynd spelar tuff hardcore med skrikig sång...nja i denna samling konkurrenter rankar jag dem tyvärr inte så högt. Våldsamt Motstånd från Karlstad visar att kängpunk lever i Sverige idag och Bombfors från Karlskoga visar detsamma men de blandar upp det hela med lite mer melodier ala trall. Nobelkommitten är ett av de bättre banden i Sverige idag men blir kanske poppigare för varje dag och visar det här också. Va!? från Lund låter inte som jag tänker men riktigt bra ändå....sist ut på skivan är ett Göteborgsband Aggrenation som ger oss hopp om en ännu tuffare volym 5. 23/9-2012

********

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING VOL 4(LP-TURIST I TILLVARON TIT 1206)

The fourth volume in this fantastic seire of swedish punkmusic and it´s fun that there´s is so many bands I haven´t herd of before...Desperats song starts almost as a Terminalpatienten song to be a really "halfmad" and almost as crazy as that song is the second song with them...cool. Din Skefv have I heard before and they ahve a sound which makes me think of Missbrukarna and that´s not a shame. Burning Kitchen didn´t I thought existed anymore but ehre they shows us the opposite...nice song with a girl on vocals. Rännstensorkestern comes from the old punktown Sundsvall and they have almost a sound which could suit in to the early 80´s punkscene. le Muhr have a sound which is breathing 80´s postpunk but they is a good contrast to all the hard stuff on the album in a good way. Crash Nomada sounds like an odd bird here but punk can be so much and violin can do music so much stronger if it´s used the right way. Kapitano have I heard on some demos and they become better and better for every time I hear them. This time they sound like a mix of Asta and KSMB. last band on side A is Gamla Pengar from Gothenburg and there the gothenburgspirit lives on well. First out on side B is The Great German Research with old Charlie from Anticimex if I know it alright and a cover from Mesks old Jag är ett problem is really what i want this sunday morning and to sing about raggare today is also cool. Tigerbells name sounds like indie but here it´s a little bit more rock with influences bopth from ska and punk and all that with female vocals...cool. Makabert Fynd plays tough hardcore with shouty vocals...and no in this competition of bands I don´t rank them so high. Våldsamt Motstånd from Karlstad shows us that crustpunk is alive in Sweden today and Bombfor from Karlskoga shows us the same even if they mix up it all with some more melodies a´la trall. Nobelkommitte´n is one of the better band sin Sweden today and they shows us that here too and they become almost poppier for every day. Va!? from lund doesn´t sound the way i thought but they´re really good...last band on the record this time is a band from Gothenburg Aggrenation which gives us hope that the volume 5 of this record will be even harder. 23/9-2102

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING VOL 3(LP-TURIST I TILLVARON TIT 1205)

Tredje skivan i samlingen börjar riktigt bra med Vervain som påminner mig om Massmedia eller något sådant gammal band. Precis som på de andra volymerna är det blandat kända och okända punkband och Negatives är väl välkända med streetpunk med låtar som är lätta att sjunga med i och The Hunt är inget undantag. Hyrda Knektar har ett sound som jag verkligen gillar och de har tagit en hel del från gamla band som KSMB/Coca Carola osv. Uppgång & Fall från Malmö har en lite lugnare stil som jag uppskattar riktigt mycket...lite Richard Hell-stuk. Total Aggression har vi ju hört förut...Discharge på svenska. Riktigt bra. Håll käften, vad vill du? har en sångare som mest svamlar....Oldfashioned Ideas har jag intervjuat och deras snabba streetpunk är bland det bättre i Sverige i denna stil. Scarlet Radio spelar en ganska poppig stil med kvinnlig sångerska...rätt bra faktiskt men en lite udda fågel här. The Flints inleder sida 2 och påminner mig om något gammalt svenskt punkband...fräckt. Gråsuggorna låter som om Bob Hund skulle spela punkrock.Trashers tuffa punkrock gör att hoppet för svensk punk lever. Vånna Inget och deras Jag ska fly tills jag hittar hem får mig att änka på någon gmmal Ebba-låt fast med tjej på sång..det är väl en komplimang. Moralens Väktare hade passat bättre in på slutet av 70-talet som ett stökigt svenskt punkband. Livet som insats är riktigt tuffa och med en låttitel som "Imagine yourself that your band came from the same town as Sabaton" kan det inte bli fel. Ticking Bombs tar sig an en gammal klassiker Du e inte du med Missbrukarna och det kan ju inte bli fel och det blir det inte heller. Antipati spelar en låt om sig själva och de är en riktigt bra och tuff streetpunkgrupp och gör sig riktigt bra som avslutning på denna en gång superba samling. 2/4-2012

********

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING VOL 3(LP-TURIST I TILLVARON TIT 1205)

The third record in this copilation starts out really good with Vervain which sounds like old Massmedia or some other good old band. Precisely as on the other columes so is it a mix of unknwon and known punkbands and Negatives is wellknown with their streetpunk with sngs which is easy to sing along with and The Hunt isn´t any conclusion. Hyrda Knektar have a sound which I really like and they have taken a whole lot from bands like KSMB/Coca Carola etc. Uppgång & fall have a little bit calmer style which I appreciate much...a little bit Richard Hell-styled. Total Aggression have we heard before and it Discharge in swedish. Really good. Häll käften, vad vill du? have a singer which I don´t hear what he says....Oldfashioned Ideas have I interviewed and their fast streetpunk is among the better in this style in Sweden today. Scarlet Radio plays a really poppy style with a female singer...really good actually but a little bit odd bird here. The Flints have the first song on side 2 and they reminds me about some old swedish punkband...cool. Gråsuggorna sounds like if Bob Hund have played punkrock. Trashers tough punkrock makes me think of the swedish punk as alive.. Vånna Inget and their song Jag ska fly tills jag hittar hem reminds me about some old Ebba Grön-song and that must be a high grade for a punksong. Moralens Väktare have been suited in more in the late 70´s as a swedish punkband. Livet som Insats are a really tough band and with a songtitle like "Imagine yourself that your band came from the same town as Sabaton" so cannot it be wrong. Ticking Bombs do an old classic song like Du e inte du by Missbrukarna and it cannot be wrong and it doesn´t become that either. Antipati plays a song about themselves and they are a really good and tough streetpunkgroup and they do themelves as a really good ending on this superb compilation. 2/4-2012

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING VOL 2(LP-TURIST I TILLVARON TIT 1204)

Andra delen i denna eminenta samling inleds av Göteborgsbandet Allvaret som har en tjej på sång och tänk er Vice Squad på svenska fast mycket tuffare. Nästa band Bittra Miner kommer också från Göteborg som har med två låtar...kanske hade behövt en extra stund i replokalen även om det inte är något fel på ilskan. Brottskod 11 är tuffa och jag tänker lite på ett tidigt Discharge fast med fylligare ljud. NARS består av fem tjejer från Umeå som kör en låt som heter I don´t wanna som består av många ingredienser och ett tuffare Runaways är väl bandet som dyker upp. Go rock n roll punk får vi av Headons. Trubbel är distade...så gott. Thurneman får också två låtar på skivan...en grupp som verkligen får mig att tänka på tidig svensk punk som Missbrukarna osv.Tomma händer blir nog ett favoritband för mig med sin goa punk och Baboon Show som verkligen har sin egen stil bara jag älskar. Kaffekatt och deraslåt Hypotermi är också en låt som får mig att tänka efter. Vindicate This med sin streetpunk är ju alltid bra...Fru Dörr är riktigt charmiga med sin vrålsnabba punk på svenska. En outgiven låt med Sveriges kanske bästa punkband Mimikry är ju bara att tacka och ta emot...hur kunde denna låt vara outgiven? Fubbix har en lite annorlunda tyngre stil på något sätt... Striker har väl varit med ett tag och deras Rövsvettaktiga punk är tuff. Sist ut är göteborgska Insidious Process som är riktigt arga.... Vilken bra samling...puh! 2/4-2012

********

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING VOL 2(LP-TURIST I TILLVARON TIT 1204)

The second part in this fantastic compilation have an introsong of the Gothenburgband Allvaret which have a girl on vcoals and imagine Vice Squad in sweish but a lot more angry and tougher. the next band Bittra Miner comes also from Gothenburg and they have two songs...maybe they should have some more time in the rehersalroom even if it isn´t wrong on their anger. Brottskod 11 is really tough and I think about an young Discharge but with more filled sound. NARS is five girls from Umeå which do a song clled I don´t wanna whihc is many ingredients but and a tougher Runaways is the band which shows up. Good old rock n roll punk we get with Headons. Trubbel is disorted..so good. Thurneman is also a group which have two songs and they makes me think of early swedish punk as Missbrukarna. Tomma Händer will surely be a new favoruiteband with their good punkand Baboon Show with their own style is a band which I really love. Kaffekatt with their song Hypotermi is a song which me think after. Vindicate This is always good with their streetpunk similar music...Fru Dörr is really charming with their ultrafast punk in swedish. An unreleased song with Mimikry with Swedens maybe best punkband Mimikry is only to take and thank you for that...how could this song have been unreleased? Fubbix have an heavier sound in some way. Striker have been on the road for a while and their Rövsvett-styled punk is good. Last band out is the gothenburg band Insidious Process  which is really angry. What a good compilation.....2/4-2012

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING(LP-TURIST I TILLVARON TIT 102)

Mikael Sörling har gjort mycket i sitt liv och nu har han nästan återupplivat Really Fast med denna skiva med mindre kända band och mer välkända band och detta på vinyl. Bara tre av låtarna är gamla och det är inte dåligt.  Slöa Knivar och Spotlicks har tjej på sång och det låter riktigt arga och låter verkligen punken i Sverige att visa att den verkligen lever.  Gamla EATER har ju börjat spela igen och det låter riktigt bra. Bäddat för Trubbel har ett sound som får gamla 77-nostalgiker att jubla. Black Feets rock n roll punk tilltalar mig riktigt mycket och jag vill höra mer. En egen stil utan att vara udda. Suicide Syndicate är riktigt proffsiga och det är inte rädda för att få in lite metal i sin punk men det gör inget tycker jag. Epidemics måste väl vara ett av Sveriges bästa punkband just med sin Vice Squad/Action Pact-liknande stil. Kronofogden får mig att tänka på en blandning av Bob Hund och Rövsvett på något underligt sätt. De tre band som har "gamla" låtar med Beyond Pink, Snutjävel och Prins Carl har ändå bidragit med riktigt bra låtar. Sista bandet ut Glidslem är personliga favoriter på skivan och även om jag inte skrivit om alla band på skivan så finns det inte något dåligt band på den här skivan. Ser redan framemot nästa skiva. 7/10-2011

********

TURIST I TILLVARON-EN SVENSK PUNKSAMLING(LP-TURIST I TILLVARON TIT 102)

Mikael Sörling have done a lot of things in his kufe and now have he almost give life to the Really Fast-styled music with this record with known and not so wellknown bands and this on vinyl. Slöa Knivar and Spotlicks have a girl on vocals and they sounds really angry and they really shows us that punk in sweden really is a alive and it´s angry. Old EATER have been starting to play again and it sounds really good. Bäddat För Trubbel have a sound which makes old 77-nostalgicans to live up. Black Feets rock n roll punk really makes me happy and I want to hear more. They have an own style without being odd. Suicide Syndicate is really proffesional  and they´re notafraid of getting some metal into their usic but it doesn´t matter I think. Epidemics must be one of Swedens best punkabnds right now with their Vice Squad/Action Pact-styled music. Kronofogden makes me think of a mix of Bob Hund and Rövsvett of some odd reason. The three bands which have "old" songs on the record Beyond Pink, Snutjävel and Prins Carl have anyway really good songs here. The last band i Glidslem and they´re almost personal favourites and even if I haven´t written about all bands so isn´t it any bad band on this record. I almost look foreward to the next record. 7/10-2011