SAVING SOULS WITH ROCK N ROLL(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 228)

 

25 är lång tid att ha ett skivbolag och det är lite kortare än jag har haft mitt zine(jag ligger ju på 34 år….herregud vad länge) men de har gett ut en hel del bra saker på detta bolag och av de 22 grupperna på skivan har jag väl hört hälften innan ungefär så jag har missat en hel del godbitar på Wolverine Records märker jag! Mahones inleder med en låttitel som säkert många skriver under på ”Punk rock saved my life” och Mahones är en riktigt bra punkgrupp med fart och fläkt. Bloodstrings psychobillypunk med tjej på sång är helt underbar…bäst på skivan? Boy är alltid bra med sin hårda punk….Silver Shine kommer från Ungern och är ett av detta lands bästa punkgrupper tycker jag! Basljudet är underbart!  Kopfecho har jag aldrig hört innan men tysksjungen punk är ju nästan alltid bra och Kopfecho är inget undantag. Folkpunk med Malasaners är bland det bättre jag hört i genren och Reno Divorces poppunk går alltid hem hos mig i alla fall! Cable Bugs rockabilly går förbi snabbt och fram till tuffa Barb Wire Dolls som jag en gång har intervjuat och deras streetpunkaktiga musik är superb. Bastards on parade kommer från Spanien och spelar svängig folkpunk….riktigt bra! Lota Red spelar också rockabilly/psychobilly och gör det bra men det är inte alltid jag är på humör för det! Lucifer Star Machine spelar lite tuffare än många andra band på skivan….det är lite skönt faktiskt. Night Nurse kommer från Finland och deras psychobilly briljerar. Boys sågs jag första gången för några år sedan och då hade de precis släppt Punk rock girl och de håller ännu med sin powerpunk. Redneck Zombies lite tuffare psychobilly uppskattar jag mycket!  H-Bomb Holiday camp spelar tuff punkrock som är lite annolrund aän det vanliga tycker jag och riktigt bra! Wolfgangs är ännu ett psychobillyband och denna gång från Frankrike…lite över mängden tycker jag! Devil N Us skiljer sig inte så mycket från dem. Folkabilly är inte lika vanligt men det är något som Jamie Clarke´s Perfect spelar och det är fräckt! Sångerskan i Pussycat Kill låter tuff och det gillar jag och även deras musik imponerar på punkvis! Sist ut på skivan är Chris von der Dussel och hans Prost, Cheers, Nastrovje och denna akustiska låt i Attila The Stockbrokers anda är en perfekt avslutning på en bra samlingsskiva! 28/9-2018


*******

SAVING SOULS WITH ROCK N ROLL(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 228)

25 is a long time to have a record label and it's a bit shorter than I've had my zine (It´s 34 years old ... .however for a long time) but they've given out a lot of good things on  this company and of the 22 groups On the record I have heard half before before, so I've missed a lot of goodies on Wolverine Records I notice! Mahones starts with a song title that many people write under "Punk rock saved my life" and Mahones is a really good punk group with speed. Bloodstrings psychobillypunk with girl on song is absolutely wonderful ... best on the record? Boy is always good with their hard punk ... .Silver Shine comes from Hungary and is one of this country's best punk groups I think! The bass sound is wonderful! Kopfecho I have never heard before but German-singing punk is almost always good and Kopfecho is no exception. Folkpunk with Malasaners is among the better I've heard in the genre and Reno Divorces poppunk always goes home with me anyway! Cable Bugs rockabilly passes fast and up to the tough Barb Wire Dolls that I have once interviewed and their street punk music is superb. Bastards on parade comes from Spain and plays good folkpunk .... really good! Lota Red also plays rockabilly / psychobilly and does it well but it's not always I'm in the mood for it! Lucifer Star Machine plays a little tougher than many other bands on the record.

.... it's a bit of a real fact. Night Nurse comes from Finland and their psychobilly is good. Boys I first seen live a few years ago and then they just have released Punk rock girl and they still hold their powerpunk high. Redneck Zombies is a bit tougher psychobilly I appreciate a lot! H-Bomb Holiday camp plays a tough punk rock that's a little bit not like everybody else, as usual, I think and really good! Wolfgang is another psychobilly band and this time from France ... a little over the crowd I think! Devil N Us does not differ very much from them. Folkabilly is not as common but it's something Jamie Clarke's Perfect plays and it's cool! The female singer in Pussycat Kill sounds tough and I like it and even their music impresses with punkstyle! Last on the record is Chris von der Dussel and his Prost, Cheers, Nastrovje and this acoustic song in Attila The Stockbrokers spirit is a perfect end to a good Wolverine sampler record. 28/9-2018