REFLEXO DO ESPELHO-TRIBUTO AO CAMBIO NEGRO HC(CD-MICRFONIA)

 

Detta är en tributskiva till Cambio Negro HC och tyvärr har jag aldrig hört dem så allt på denna skiva blir nytt för mig. Det visar att det finns mycket bra band i Brasilien som spelar hård och tuff musik i alla fall. De enda grupper jag hört innan är Mollotov Attack eftersom det är Wagner i gruppen som skickat mig denna och Rotten Flies som han också skickat. Börjar lugnt med Ze Viola proggressive Band som är mer rock än hardcore. Esconjuro är lite stökigare och mer distade och låter inte alltid helt samspelta men det är charmigt. Pastel de Miolos spelar snabbt och det låter lite replokal i ljudet men riktigt bra låt. Både Casca Grossa och Rotten Flies imponerar med sina snabba punklåtar på gränsen till hardcore. Obtus låter mycket och har ett ganska primitivt sound men det tar inte ifrån de att de har känsla för musiken. Revolta Civil låter förbannade och riktigt trevligt med den distade gitarren. Inner demons Rise är ett av banden jag gillar bäst på skivan tillsammans med N.T.E. och Mollotov Attack och IDR har ett deathmetalliknande sound men med mycket hardcore i sig. Arquivo Morto går spårlöst förbi men Karne Krua är ett band jag gillar när de blandar snabbt och långsamt. Guerra Urbana har en sångare som gör att hela låten låter mer streetpunk än hardcore om man säger så. Skullbillies spelar snabb punk liksom Campo Minado och på det stora hela så finns det en hel del band jag inte nämnt…inte dåliga men sämre än de andra men kul att höra att punk och hardcore lever i Brasilien. 22/12-2017


*******

REFLEXO DO ESPELHO-TRIBUTO AO CAMBIO NEGRO HC(CD-MICRFONIA)

This is a tribute to Cambio Negro HC and unfortunately I have never heard them so everything on this album will be new to me. It shows that there are very good bands in Brazil that play hard and tough music in any case. The only groups I heard before are Mollotov Attack, because it's Wagner in the group who sent me this and Rotten Flies, which he also sent. Starts quietly with Ze Viola proggressive band that are more rock than hardcore. Esconjuro is a bit more stubborn and more distant and does not always sound completely intertwined, but it is charming. Pastel de Miolos plays fast and it sounds a bit of a rehearsalroom in the sound but it´s a really good song. Both Casca Grossa and Rotten Flies are impressing with their fast-paced punk on the verge of hardcore. Obtus sounds a lot and has a rather primitive sound, but it does not matter that they feel the music. Revolta Civil sounds curly and really nice with the distant guitar. The Rise of Inner Demons is one of the bands I like best on the disc together with N.T.E. and Mollotov Attack and IDR have a death metal-like sound but with a lot of hardcore in themselves. Arquivo Morto past me but Karne Krua is a band I like when they mix quickly and slowly. Guerra Urbana has a singer that makes the whole song sound more streetpunk than hardcore if you say so. Skullbillies play fast punk like Campo Minado and on the whole there are a lot of bands I did not mention ... not bad but not so good as the others and its´good to hear that there is so much punk and hardcore in Brazil which sounds so good. 22/12-2017