PONTO DE IGNICAO-COLETANEA PUNK/HC(CD- MICROFONIA)

 

En samling med sex grupper från Coletanea verkar det som och först ut är Casca Grossa med sina fem låtar. De är aggressiva som bara den och man känner nästan genom högtalarna vad de sjunger om. Det känns som om deras hardcore vekar handla om saker som verkligen gör de arga och de har låtar som Parasitas och Corja Nazista och det låter som om de är arga på dessa. Snabbspelad lite egen hardcore är det i alla fall. Riveros fem låtar får mig att tänka på poppiga finska punkband….det känns ju lite udda.  Lägg lite Misfits-körer till detta…så är det Riveros i ett nötskal. Obtus riktigt snabba hardcore har nästan tendenser till att bli grindcore ibland och de låter riktigt arga på allt och alla. Det de gör, gör de riktigt bra och jag tänker på gamla svenska hardcoregrupper från början av 80-talet. DxDxAx är den enda gruppen som bara får ha fyra låtar på skivan och även de spelar snabb punkrock med inslag av hardcore…riktigt bra! Jag gillar bäst deras Skate Frustracao. Näst sista bande Insoelcia Publica har låtar som Governos, Jesus Vira och Amor Televisao och musikaliskt ligger de i samma anda som andra brasilianska hardcoregrupper men jag får nog ändra mig där och nästan lägga till både lite ska och lite 77-punk ibland. Härligt! . Riktigt bra ljud tycker jag och jag älskar denna grupp. Sist ut är C.A.M. med sina fem avslutande låtar och de spelar någon slags hardcore men de lugnar ner låtarna ibland och det gör de lite annorlunda än ett vanligt hardcoreband tycker jag. Intressanta! Bra samling med bra brasiliansk punk och hardcore.  31/5-2018


********

PONTO DE IGNICAO-COLETANEA PUNK/HC(CD- MICROFONIA)

A collection of six groups from Coletanea it seems like and first out is Casca Grossa with their five songs. They are aggressive like just that and you almost feel through the speakers what they are singing about. It seems as if their hardcore is about things that really make them angry and they have songs like Parasitas and Corja Nazista and it sounds like they're angry in them. In any case, fast and little bit own hardcore. Rivero's five songs make me think of poppy Finnish punk bands ... .it feels a little odd. Add some Misfits choirs to this ... then it's Riveros in a nutshell. Obtus plays really fast hardcore which almost tends to be grindcore sometimes and they really sound angry with everything and everyone. What they do, they are doing really well and I am thinking of old Swedish hardcore groups from the early 80's. DxDxAx is the only group to have only four songs on the record and they also play fast punk rock with hardcore elements ... really great! I really like their Skate Frustracao. The fifth band Insoelcia Publica has songs like Governos, Jesus Vira and Amor Televisao and musically they are in the same spirit as other Brazilian hardcore groups, but I'll probably change myself there and almost add both a little ska and some 77 punk sometimes. Lovely! . Really good sound I think and I love this group. Last out is C.A.M. with their five final songs and they play some kind of hardcore but they calm down the songs at times and they make it a little different than a common hardcore band I think. Interesting! Good collection of good Brazilian punk and hardcore. 31/5-2018