LAMBPAIGN-LP-DEADLAMB RECORDS DL43)

I snygg färgad vinyl ger oss Deadlamb Records en fin samlingsskiva med 12 låtar varav 5 av låtar är outgivna(i alla fall när skivan kom ut) Nilz spelar snabb hård punk med tuffa trummor. Audible Joes har en lång text på sin låt och lite annorlunda punk men det är riktigt bra. Jobseekers har jag hört förr och de spelar snabb desperat punk. Jag älskar det! Gakk har en låttitel som har använts förr och det är One By One och med en hes sångare så låter det riktigt bra. Jollars har ett sound som påminner mig lite om Blitz och det är en riktigt fräck och snabb låt. En av de bättre grupperna på skivan. United Bottles är mer rock än punk. Grits låt startar som en Pistols-låt men går lite fortare sedan. En tjej på sång gör att det är en av de bästa låtarna på skivan för de skiljer sig på det viset från de andra grupperna. Nomatrix spelar snabbt och är en av mina irländska favoritgrupper. The Turn har den snabbaste låten på skivan? Lite dovt ljud tyvärr men det är verkligen punk.  Deathgrip låter nästan lite som deathmetal blandat med hardcore och är en riktigt cool grupp. The Divils skiljer sig från mängden med sin reggaeskamusik och de är ett avbrott mot det hårdare. Shithätt avslutar skivan med sin lite annorlunda låt med en pratande "sång" men musiken är rätt bra. En värdig samling för irländsk musik 20/7-2020

*******
LAMBPAIGN-LP-DEADLAMB RECORDS DL43)

In nice colored vinyl, Deadlamb Records gives us a nice compilation album with 12 songs, of which 5 of songs are unreleased (at least when the album came out) Nilz plays fast hard punk with tough drums. Audible Joes has a long lyrics to their song and a little different punk but it's really good. I've heard Jobseekers before and they play fast desperate punk. I love it! Gakk has a song title that has been used before and it is One By One and with a hoarse singer it sounds really good. Jollars has a sound that reminds me a bit of Blitz and it's a really cheeky and fast song. One of the better groups on the record. United Bottles is more rock than punk. Grits song starts as a Pistols song but goes a little faster then. A girl on vocals makes it one of the best songs on the record because they differ in that way from the other groups. Nomatrix plays fast and is one of my favorite Irish bands. The Turn has the fastest song on the record? A bit dull sound unfortunately but it's really punk. Deathgrip sounds almost like deathmetal mixed with hardcore and it is a really cool group. The Divils differ from the crowd with their skareggae music and they are a break from the harder. Shithätt ends the album with his slightly different song with a talking "song" but the music is quite good. A worthy collection for Irish music 20/7-2020