FYRTAL I PUNK VOL 2 (LP-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS023)

 

Sardo Numspa inleder skivan och gör det på ett lite udda sätt för först tyckte jag att de sjöng på engelska innan jag fattade att det var på svenska men när jag väl märkte så blir de trallpunk i min stil. Riktigt bra punk är det i alla fall och nästa grupp Björnkajans Skumdum-liknande punk kan aldrig bli dålig med en sådan sångare. Svensk mästarklass på deras snabba tralligt punk. Jag vill bara höra mer och mer av Björnkajan. Det var ett tag sedan man hörde KKPA och det är skönt att ha de tillbaka. Det känns lite som om de har lyssnat en del på Dia Psalma sedan sist och det hörs kanske mest i Dödlig last men det är också riktigt bra punk annars. Bendel & co är sista band ut och kanske det band jag gillar minst men absolut inte dåligt. Tänker lite på Räserbajs ibland men kanske lite poppigare. Volym 2 slår volym ett tycker jag i alla fall. 28/11-2017


********

FYRTAL I PUNK VOL 2 (LP-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS023)

Sardo Numspa starts the record and does it a little odd way, because at first I thought they sang in English before I realized that it was in Swedish, but when I noticed, they became trallpunk in my style. Really good punk is anyway and the next group Björnkajan's Skumdum-like punk can never be bad with such a singer. Swedish champion class on their fast paced punk. I just want to hear more and more of Björnkajan. It was a while since you heard KKPA and it's nice to have them back. It feels a bit like they have listened a lot to Dia Psalma since last and it may be heard most in Dödlig Last but it's also really good punk otherwise. Bendel & co are the last band out and maybe the band I like least but definitely not bad. Thinking a bit about Räserbajs sometimes but maybe a bit poppier. Volume 2 hits volume one I think anyway. 28/11-2017

FYRTAL I PUNKROCK VOLYM 1(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS019)

 

Ett gammalt klassiskt format, LP och fyra band som delar på denna skiva. Hata som ett Lejon är lite väl poppiga för att jag ska gilla det fullt ut men deras Vår värld är riktigt bra. Då gillar jag Bendel & Co mer och där får jag en känsla av att Köttgrottorna och Charta 77 är grupper som influerat n hel del och det är ju inte helt fel. Jag gillar att sångaren inte sjunger perfekt men ändå med mycket känsla. Björnarna börjar med en låt som heter Borgare och Bönder och de ligger inte så långt ifrån mina gamla favoriter Räserbajs och det är verkligen en komplimang från mig så nu får sista gruppen Underhund visa mig något annat för annars blir Björnarna min favoritgrupp på skivan. Så som sagt avslutar alltså Underhund med sina tre låtar. Underhund är riktigt bra och deras punk låter punk! Melodisk punkrock och ganska klart är att sida B vinner med 6-0 mot sida A. Ska bli kul att följa denna skivserie och jag längtar redan efter volym två. 16/9-2016


*******

FYRTAL I PUNKROCK VOLYM 1(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS019)

A classic style, LP and four bands that share this disc. Hate as a Lion is a little too pop for me to enjoy it fully, but their Our world is really good. Then I like Bendel & Co. more and where do I get the feeling that Köttgrottorna and Charter 77 are groups that influenced n lot and it's not entirely wrong. I like that the singer does not sing perfect but still with much feeling. Bears begins with a song called burghers and peasants, and they are not so far from my old favorites Räserbajs and it's really a compliment from me so now last group during the dog show me something else because otherwise the Bears my favorite group on the disc. So as I said then quit During Dog with its three songs. During the dog is really good and their sounds punk punk! Melodic punk rock and quite clearly is that the B side win 6-0 against the side A. It will be fun to follow this disc series, and I can not wait for volume two. 16 / 9-2016