FUCK OFF HOUSEHOLD NAME(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS021) En samling från Household Name och en mycket bra och tung sådan. För här handlar om mycket gamla och utgångna saker. Bäst på skivan är den snabba och tunga gruppen Medulla Nocte. Ett av de intressantare HC-banden just nu är amerikanska Indecision. Hiphopinfluenser har hårda Lockdown och detsamma gäller Special Move som ligger i samma genre. Låter som Subhumans fast hårdare gör Imbalance som är mycket bra liksom den tuffa HC:n som Stampin Ground frambringar. Snabb snabb punk ger Assert oss och de är nog bäst på skivan tillsammans med Stands to Reason och deras melodiösa HC. En mycket bra samling om du gillar aggressiv HC(SJU)  5/7-00

FUCK OFF HOUSEHOLD NAME(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS021) A compilation from Household Name and a very good and heavy compliation. Because here´s much about old things and some delated singles. Best on the record is the fats and heavy group Medulla Nocte. One of the most interesting HC-bands right now are american Indecision. Hiphopinfluences have hard  Lockdown  Special Move which is in the same genre.Subhumans is a group which Imbalance sounds like and they´re very good precisly as the tuff HC that Stampin Ground do. Fast fast punk is Assert giving us and they´re best on this record together with the melodic HCband Stands to Reason .Avery good compilation if you like aggressive HC(SEVEN)  5/7-00