DEDICATION RECORDS LABELSAMPLER 2018(CD-DEDICATION RECORDS)

 

20 låtar från det tyska bolaget Dedication Records och det är både LP och EP-låtar som bjuds och till och med något outgivet. Sleeping God är först ut med sin riktigt tuffa tuggande metal. Towers and Bridges spelar en god blandning av hardcore och metal. Och det samma gör RatRace. Keiler har en ny skiva ute 2019 men här kommer 2015 års Resist som är en överkörning av bästa slag. Ghost Streets punkiga basgång inledningsvis får mig att tänka på Blitz men sedan blir det en riktigt bra hardcorelåt. Foxglove har en tung inledning på sin låt som återfinns på en vinylsingel innan…HC Rules. Manifestation kör Time Through My hands och det är tungt och hårt…rått….och riktigt bra! Man känner adrenalinet spruta ur högtalarna.  Black 8 Balls har en osläppt låt med här och jag gillar deras amerikanska stil i hardcorefacket. By A Storm fortsätter med det goda tempot i sin Friends like you. Eyes of Tomorrow börjar ”lugnt” för att ta ut svängarna men en krossande typ av hardcore.Bland de snabbare och råare på plattan är Existence Failed och så sjunger de på tyska också…coolt!  Never back Down har ett lite annorlunda metalsound som får mig lite att tänka på svenska In Flames och Bad Assumption får mig att tänka på Rage Against the Machine. Tänk så många vägar metal, hardcore och punk kan ta! Österrikiska Recurrent Pain fick jag en fullängdare med samtidigt och de är hårt spelande band måste jag säga! Aliens of Deaths tuffa sångare och sågliknande gitarrer genomborrar mig och jag har en skön känsla efteråt. In Chains har en kvinna på sång och det gör att de skiljer sig från många andra band på skivan men hon kan growla hon med…Relations är nog den grupp som spelar snabbast musik på skivan….Game Over you loose har en stil som gillar. Lite sleaze, lite punk och en gnutta hardcore…bäst på skivan? Last Leaf är näst sist ut och deras lite släpiga tunga hardcore tilltalar mig mycket.. Tarasque är väl egentligen den grupp som kör de lugnaste partierna på sin låt och det är ju passande som slutlåt… 8/1-2019


*******

DEDICATION RECORDS LABELSAMPLER 2018(CD-DEDICATION RECORDS)

20 songs from the German company Dedication Records and it is both LP and EP songs that are offered and even something unreleased. Sleeping God is first out with their really tough chewing metal. Towers and Bridges play a good mix of hardcore and metal. And the same thing does RatRace. Keiler has a new album out there in 2019 but here comes the 2015 Resist which is an overrun of the best kind. Ghost Street's punky bass line initially makes me think of Blitz but then it becomes a really good hardcore song. Foxglove has a heavy introduction on their song, which have been found on a vinyl single before… HC Rules. Manifestation do Time Through My hands and it is heavy and hard ... raw ... and really good! You can feel the adrenaline comes out from the speakers. Black 8 Balls has an unreleased song with here and I like their American style in the hardcore style. By A Storm continues with the good pace in their Friends like you. Eyes of Tomorrow begins "quietly" to take out the turns but a crushing type of hardcore. Among the faster and smoother on the record is Existence Failed and so they sing in German also ... cool! Never back Down has a slightly different metal sound that makes me think a little about Swedish In Flames and Bad Assumption make me think of Rage Against the Machine. Think as many ways as metal, hardcore and punk can take! Austrian Recurrent Pain, I got a full-length fellow at the same time and they are hard-playing bands I have to say! Aliens of Death's tough singers and saw-like guitars pierce me and I have a nice feeling afterwards. In Chains has a woman on vocals and that means they differ from many other bands on the album, but she can growls too… Relations is probably the group that plays the fastest music on the album… .Game Over you loose has a style that I like. A little sleaze, a little punk and a little hardcore ... best on the record? Last Leaf is second to last and their little slow heavy hardcore appeals to me a lot .. Tarasque is actually the group that do the quietest parts on their song and it is fitting as a final… 8/1-2019