DEADLAMB RECORDS 50(CD-DEADLAMB RECORDSDL50)

 

En samling med redan utgivna låtar från alla deras grupper som de släppt på Deadlamb Records. Jag har ju inte allt så jag tycker skivan är trevlig. Två svenska grupper håller uppe vår flagg och det är Zoo Party och Existenz, två riktigt bra grupper och Existenz har gjort en stark platta i denna split och även på sin nya egna fullängdare. Höll på att glömma fantastiska Blisterhead som här kör en av sina bästa låtar någonsin Border Control. De börjar med den senaste skivan och går neråt. Nomatrix inleder skivan med sin tuffa och välspelade punk. Greenland Walefishers folkpunk kan aldrig bli fel.  SPLNTR och Eastfield är båda tuffa band som jag verkligen gillar. The Nilz splittade med Existenz och The Nilz är lite udda men fräcka. Jobseekers är ett av de bästa banden på skivan med sin tuffa punk. The Hoors är av samma kaliber men snäppet sämre än Jobseekers. 2 Sick Monkeys snabba punk med underbar basgång kör Blinko and I som jag bara älskar. Disturbance inleder med en go slinga på basen och man bara sjunger med… Bono! Har ju ett udda namn med tanke på U2:s sångare och musikaliskt är de lite lugnare än många andra grupper på skivan inledningsvis men när låten Bullshit sätter igång blir jag glad. Criminal X är riktigt aggressiva och gör det bra! Plan of Attack låter bra….typiskt brittiskt! Mest hardcore på skivan spelar nog Save the embersoch Social Schism med snabb musik och med sångare som låter förbannade. First Time Riot hade denna låt på en split med Nomatrix och de spelar en lite udda stil som påminner mig om gamla punkband. Distat och bra! Revenge of the Psycotronic man sjunger om Beer for Breakfast och det låter ju underbart! White Flag och Electric Frankenstein är väl de mest välkända banden på skivan och vet väl de flesta inom punkscenen hur de låter. Shoplifters är poppiga i sin punkmusik men berör mig mycket! The Nerks spelar nog den stökigast och snabbaste punken på skivan. Som tidig amerikansk HC. Leather Zoos 50-tals punk är fräck tycker jag och vill höra mer av dem. Mycket melodier i deras musik och de påminner lite om Undertones. Septic Psychos är hårda och arga. Det gillar jag. Mighty Midgets har en låt som är väldigt intensiv med stämsång och allt. The Tans med sin Devil Eire delade denna skiva med Greenland Whalefishers men The Tans är ju mer punkiga än de och anarkopunk av det bättre slaget är vad vi får. Runnin Riot har kanske tagit sitt namn från en Cock Sparrer-låt, vad vet jag? Det är ju inte omöjligt för det är ju streetpunk som spelas och riktigt bra sådan också. SMZB är riktigt melodiska och har till och med en säckpipa i musiken och det ger deras punke n extra touch. Valdez spelar tuff punk med trevliga basgångar och man får nästan en Exploited feeling på ett positivt sätt. California Redemption var släpp nummer 10 på Deadlamb Records och de har ett sound som jag gillar för det låter inte som alla andra men det är helt och hållet punk! Lucien spelar dieseldoftande punkrock i Zekes anda och det är aldrig fel. Första skivan som släpptes på Deadlamb records var ju Future Hate som är sist ut här och de har en kvinnlig sångerska som låter arg och musikaliskt är det lite mer mecking punk. En riktigt bra samling och perfekt för er som inte hört något från Deadlamb Records innan. 13/8-2020


*********

DEADLAMB RECORDS 50(CD-DEADLAMB RECORDSDL50)

A collection of already released songs from all their groups that they released on Deadlamb Records. I do not have everything so I think the album is nice. Two Swedish groups hold up our flag and that is Zoo Party and Existenz, two really good groups and Existenz have made a strong record in this split and also on their new full-length. Was about to forget the fantastic Blisterhead who here do one of their best songs ever Border Control. They start with the last record and go down to the first. Nomatrix begins the album with their tough and well-played punk. Greenland Walefishers folk punk can never go wrong. SPLNTR and Eastfield are both tough bands that I really like. The Nilz split with Existenz and The Nilz are a bit odd but cool. Jobseekers are one of the best bands on the record with their tough punk. The Hoors are of the same caliber but slightly not so good as Jobseekers. 2 Sick Monkeys fast punk with wonderful bass line do Blinko and I which I just love. Disturbance starts with a good loop on the bass and you just sing along with it… Bono! Have an odd name considering U2's singer and musically they are a bit calmer than many other groups on the record initially but when the song Bullshit starts I get happy. Criminal X is really aggressive and does it well! Plan of Attack sounds good… .typically British! Most hardcore on the album probably plays Save the Embers and Social Schism with their fast music and with singers who sound angry. First Time Riot had this song on a split with Nomatrix and they play a slightly odd style that reminds me of old punk bands. Distorted and good! Revenge of the Psycotronic is singing about Beer for Breakfast and it sounds wonderful! White Flag and Electric Frankenstein are probably the most well-known bands on the record and most people in the punk scene know how they sound. Shoplifters are poppy in their punk music but touch me a lot! The Nerks probably play the most messy and fastest punk on the record. Like early American HC. Leather Zoo's 50's punk is cool I think and want to hear more from them. A lot of melodies in their music and they are a bit reminiscent of Undertones. Septic Psychos are hard and angry. I like that. Mighty Midgets has a song that is very intense with backgroundvocals and everything. The Tans with their Devil Eire shared this record with Greenland Whalefishers but The Tans are more punk than them and anarcho punk of the better kind is what we get. Runnin Riot may have taken his name from a Cock Sparrer song, what do I know? It's not impossible because it's streetpunk that is played and really good one as well. SMZB are really melodic and even have a bagpipe in the music and that gives their punk an extra touch. Valdez plays tough punk with nice bass lines and you almost get an Exploited feeling in a positive way. California Redemption was released as number 10 on Deadlamb Records and they have a sound that I like because it does not sound like everyone else but it is completely punk! Lucien plays diesel-smelling punk rock in Zeke's spirit and that's never wrong. The first record that was released on Deadlamb records was Future Hate which is last out here and they have a female singer who sounds angry and musically it's a bit more difficult punk. A really good collection and perfect for you who have not heard anything from Deadlamb Records before. 13/8-2020