BROWN ACID-THE TENTH TRIP(CD-RIDING EASY)

 

Med grupper som Bitter Creek, Tabernash och First State Bank kommer 10.e volymen av Brown Acid med tio låtar av 60-70-tals musik. Det var några år sedan jag hörde den här samlingsserien men jag välkomnar den tillbaka. Skivan börjar med Sounds Synonymous och det är en låt som skulle likaväl vara gjord av Doors som att platsa i Hair. Ralph Williams and The Wright Brothers kör en hippieaktig fräck låt. Conception får mig att tänka på en bok om ett djävulsmärkt hårdrocksband av George RR Martin på något sätt.  Jag fick för mig att det var så de lät. Bitter Creek har två sköna sångare och deras låt Plastic Thunder är nästan min favorit på denna psykadeliska skiva. The Rubber Memory är kanske tyngst på skivan och då menar jag inte thrasmetaltungt men med ett fräck 60-tals hårdrockssound.  First State Bank får mig att tänka på en tidig Lenny Kravitz eller Jimi Hendrix. Brothers and One har till och med fått in lite blås I sin music och är väl den mest udda låten på skivan. Frozen Sun tar ut svängarna riktigt och låter det psykedeliska ta över.  The Brood kör en svängig låt som heter The roach och det kliar lite i dansbenen i denna James Brown-liknande låt.  Sist ut är Tabernash som har ett kul namn. En riktigt bra samling av psykedelisk musik är det I alla fall. 5/3-2020


*******

BROWN ACID-THE TENTH TRIP(CD-RIDING EASY)

 

With groups such as Bitter Creek, Tabernash and First State Bank, the 10th volume of Brown Acid comes with ten songs of 60-70s music. It's been a few years since I heard this collection, but I welcome it back. The record starts with Sounds Synonymous and it is a song that would be as well made by Doors as it could have a place in Hair. Ralph Williams and The Wright Brothers run a hippie-cheeky song. Conception makes me think of a book about a devil-marked hard rock band by George RR Martin in some way. I figured it was how they sounded. Bitter Creek has two great singers and their song Plastic Thunder is almost my favorite on this psychedelic record. The Rubber Memory is perhaps the heaviest on the record and then I do not mean thrash metal heavy but with a cool 60's hard rock sound. First State Bank makes me think of an early Lenny Kravitz or Jimi Hendrix. Brothers and One has even gotten a little horns in their music and is probably the most odd song on the record. Frozen Sun takes the turns right and lets the psychedelic take over. The Brood do a swinging song called The roach and it scratches the dance legs a little in this James Brown-like song. Last out is Tabernash which has a fun name. It is a really good collection of psychedelic music, anyway. 5/3-2020

BROWN ACID-THE SECOND TRIP(CD-RIDING EASY)

 

En samling i samma stil som gamla skivor som Pebbles, Nuggets…och som jag fattar det är det 60-tals tillsammans med 70talsdito som det handlar om här. Först ut är en grupp som heter Ash och jag gillar deras tunga och grooviga sound som jag tycker påminner om tidiga Jethro Tull på något sätt…Sweet Crystal lyckas fånga mitt intresse med sin ganska tunga Warlord som skulle platsa på vilken bra 60-talsskiva som helst och med bra menar jag i den tyngre genren och lite mer psykedeliska saker än Beach Boys och Monkees. Raving Maniac är väl bland det poppigare här..Crossfields distade musik är så tidstypisk och så bra! Spiny Norman har också ett sound som påminner om Jethro Tull men det är nog det flöjtliknande instrument som hörs..Glass Sun är riktigt flummiga och Volt Rush Band är distade på ett trevligt poppigt sätt. Buck får mig att tänka något men vet inte vad men en riktigt bra låt som man vill sjunga med i. Iron knowledge börjar med en riktigt distad gitarr och jag tänker lite på Hendrix här… Sist ut är Sonny Hugg och det är en värdig och ganska lugn låt som avslutar denna psychedelia. 31/3-2016


******

BROWN ACID-THE SECOND TRIP(CD-RIDING EASY)

A collection in the style of old discs like Pebbles, Nuggets ... and I understand that it is the 60th-century along with 70s as it is about here. First out is a group called Ash and I like their heavy and groovy sound that I think is reminiscent of early Jethro Tull somehow ... Sweet Crystal manages to capture my interest with its rather heavy Warlord who deserves a place on any good 60's disc at any time and with good, I mean in the heavier genre and a little more psychedelic stuff than the Beach Boys and the Monkees. Raving Maniac is well among the more pop here..Crossfields distorted music is so typical of the time and it is so good! Spiny Norman also has a sound that is reminiscent of Jethro Tull, but that's probably the flute-like instruments which I hear..Glass Sun is really fuzzy and Volt Rush Band is distorted in a nice poppy way. Buck reminds me of something but I do not know what, but a really good song that you want to sing along it is. Iron knowledge begins with a really distorted guitar and I think a little about Hendrix here ... Last out Sonny Hugg and it is a worthy and quite quiet song that concludes this psychedelia. 31/3-2016