BRITISH STEEL-THE RISING FORCE OF BRITISH HEAVY METAL(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

11 nya låtar från 11 nya brittiska metalband och en gång i tiden var det väl Saxon och den typen av band som var ledande för denna typen av musik(NWOBHM) när den kom i början av 80-talet. Nuförtiden heter banden Amulet, Aggressive Perfector, Toldeo Steel etc. Amulet inleder skivan med sin typiska NWOBHM-stil och de gör det på ett sätt som gör att det faktiskt låter som tidig sådan musik. Holy Diver lyser igenom på Aggressive Perfectors inledning av låten Harlot´s Spell. Jag gillar Eliminators sound som har bra melodi i sitt sound. Lite Thin Lizzy –sound på gitarr och trummor ibland. Dungeon kommer nästan in thrashstilen och det gillar jag! Dark Forest har nästan lite klassisk musik inblandad i sin metal.  Dark Forest är bra men man har hört det förr. Toledo Steel har ett lite tuffare sound och de distade gitarrerna tilltalar mig. Vull spelar också fort och är helt OK.  Seven Sisters är nog mina favoriter på skivan med sin snygga powermetal. Tre grupper kvar och Insurgency är alltså den nionde gruppen och jag gillar deras galna trummande och det blir lite thrash här med tycker jag….fräckt! Neuronspoilier har bäst ljud på skivan men det ska vara lite skitigt ljud tycker jag och där förlorar Neuronspolier. Wytch Hazel är sist ut på skivan och de har ett ljud som känns lite tidstypiskt och här tycker jag mig höra både progg och Thin Lizzy också… Bra låt. 18/8-2017


******

BRITISH STEEL-THE RISING FORCE OF BRITISH HEAVY METAL(CD-DISSONANCE RECORDS)

11 new songs from 11 new British metal bands and once upon a time, Saxon and that kind of band were leading this type of music (NWOBHM) when it came in the early 80's. Nowadays the bands is called Amulet, Aggressive Perfector, Toldeo Steel, etc. Amulet launches the disc with its typical NWOBHM style and they do it in a way that makes it sound like such early music. Holy Diver shines through the Aggressive Perfector's introduction of the song Harlot's Spell. I like Eliminator's sound that has good melody in his sound. A little Thin Lizzy sound on guitar and drums sometimes. Dungeon comes almost in thrash style and I like it! Dark Forest has almost classical music involved in its metal. Dark Forest is good but one has heard it before. Toledo Steel has a bit tougher sound and the distorted guitars appeal to me. Vull also plays fast and is absolutely OK. Seven Sisters are probably my favorites on the record with their nice powermetal. Three groups left and Insurgency is the ninth group and I like their crazy drumming and it's getting a little thrash here with, I think .... Neuronspoiler has the best sound on the disc, but it's going to be a bit of dirty sound and there is Neuronspolier losing. Wytch Hazel is the last band on the record and they have a sound that feels a little time-consuming and I think I hear both progressive music and Thin Lizzy too ... Good song. 18/8-2017