ZSA ZSA GABOR´S-BLACK ROADS BLANK THOUGHTS(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 166)

 

Kul namn och hon var väl nån känd dansös eller något liknande…kommer inte ihåg men detta band kommer jag att komma ihåg. De verkar vara tyskar men har bara en låt på tyska men det gör inte så mycket för de har riktigt bra låtar på engelska. Texter som är typiskt punkiga som i Cop school, Punk forever(som borde kunna bli en nationalsång för punkare)och Wasted. Jag kan se och höra att de lyssnat både på Rancid, Clash och tidig 77-punk och på detta sätt fått till sin punkmusik på ett underbart sätt. Det är lätt att sjunga med i även om man inte hört det förr. De har också ett motto som jag tycker låter bra ”Three beers a day keeps the madness away” Kanske inte så bra för en som är SxE men för oss andra ;-) Mycket attityd i deras musik och jag gillar verkligen deras snabba punk som ändå innehåller så mycket melodier och framförallt punk från punkens barndom även om lite tuffare saker lyser igenom i My ass in your face. 21/9-2018


********

ZSA ZSA GABOR´S-BLACK ROADS BLANK THOUGHTS(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 166)

Cool name and she was well known as dancer or something like ... do not remember but I will remember this band. They seem to be German but only have a song in German but it does not matter very much because they have really good songs in English. Texts that are typically punk like in Cop school, Punk forever (which should be a national anthem for punk) and Wasted. I can see and hear that they listened to both Rancid, Clash and early 77-punk, and thus made their punk music a wonderful way. It's easy to sing along even if you did not hear it before. They also have a motto that I think sounds good "Three beers a day keeps the madness away" Maybe not so good for one who is SxE but for us others ;-) A lot of attitude in their music and I really like their fast punk anyway contains so much melodies and, above all, punk from punk's childhood, although a bit tougher things shine through in My ass in your face. 21/9-2018