ZSA ZSA GABOR´S-BLACK ROADS BLANK THOUGHTS(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 166)

 

Kul namn och hon var väl nån känd dansös eller något liknande…kommer inte ihåg men detta band kommer jag att komma ihåg. De verkar vara tyskar men har bara en låt på tyska men det gör inte så mycket för de har riktigt bra låtar på engelska. Texter som är typiskt punkiga som i Cop school, Punk forever(som borde kunna bli en nationalsång för punkare)och Wasted. Jag kan se och höra att de lyssnat både på Rancid, Clash och tidig 77-punk och på detta sätt fått till sin punkmusik på ett underbart sätt. Det är lätt att sjunga med i även om man inte hört det förr. De har också ett motto som jag tycker låter bra ”Three beers a day keeps the madness away” Kanske inte så bra för en som är SxE men för oss andra ;-) Mycket attityd i deras musik och jag gillar verkligen deras snabba punk som ändå innehåller så mycket melodier och framförallt punk från punkens barndom även om lite tuffare saker lyser igenom i My ass in your face. 21/9-2018


********

ZSA ZSA GABOR´S-BLACK ROADS BLANK THOUGHTS(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 166)

Cool name and she was well known as dancer or something like ... do not remember but I will remember this band. They seem to be German but only have a song in German but it does not matter very much because they have really good songs in English. Texts that are typically punk like in Cop school, Punk forever (which should be a national anthem for punk) and Wasted. I can see and hear that they listened to both Rancid, Clash and early 77-punk, and thus made their punk music a wonderful way. It's easy to sing along even if you did not hear it before. They also have a motto that I think sounds good "Three beers a day keeps the madness away" Maybe not so good for one who is SxE but for us others ;-) A lot of attitude in their music and I really like their fast punk anyway contains so much melodies and, above all, punk from punk's childhood, although a bit tougher things shine through in My ass in your face. 21/9-2018

ZSA ZSA GABOR´S-REVOLUTION ROCK(CD-ROCK N ROLL HIGHSCHOOL)

 

Fick senaste skivan av deras nuvarande skivbolag Mad Butcher och intervjuade dem. Sedan var de så snälla att de skickade sina två första album. Detta kom ut 2016 och här finns en cover av Carnival in Rio av Toten Hosen och So What av ANWL men annars är det en slags punkrock som vi känner igen och då menar jag inte att de låter som något annat men de har klart inspirerats av Fat Wreck-band och Rancid och den typen av band. Sedan får de in en del äldre saker men det de har mest är ….attityd. Kärleken till punken är tydligt också och att ett österrikiskt band kunde låta så här bra trodde jag inte….fördomar såklart. Mest låtar på engelska men Beton brennt är en riktigt kraftfull punkrock på tyska….det gillar jag. Något som jag också gillar är deras körer….riktigt bra punkrock och den som missar detta borde gråta blod! 17/10-2018


********

ZSA ZSA GABOR´S-REVOLUTION ROCK(CD-ROCK N ROLL HIGHSCHOOL)

Got the latest record of their current record label Mad Butcher and interviewed them. Then they were so kind that they sent me their first two albums. This came out in 2016 and there is a cover of Carnival in Rio by Toten Hosen and So What of ANWL but otherwise it's a kind of punk rock that we recognize and then I do not mean they sound like something else but they have been clearly inspired by Fat Wreck band and Rancid and that kind of band. Then they get in some older things but what they have most is ... .attitude. The love of punk is clear too and that an Austrian band could sound like this good, I did not think ... .predictions of course. Most songs in English but Beton burned is a really powerful punk rock in German ... .I like that. Something that I also like is their choirs.... really good punk rock and those who miss this should cry blood! 17/10-2018

ZSA ZSA GABOR´S-LIFE KILLS(CD-ROCK N ROLL HIGHSCHOOL)

 

Denna skiva kom ut 2015 var väl debutfullängdaren…Denna gång är det låten Riot av UK Subs som får smaka på coverstilen. Annars är det tio originallåtar varav två på tyska som vi får smaka här. Inledningsvis är det en hyllning till punk och rock n roll i Rock n Roll Victim. Det är snabba snärtiga punklåtar som är Zsa Zsa Gabor´s signum och det är i alla fall jag glad för. Jag skulle gärna se en konsert med dem för jag tror att det blir en riktigt trevlig och svettig upplevelse. För detta är verkligen punkmusik som gör mig glad och jag skulle bli överraskad om du som gillar punk inte blev det också. Med ett tempo, gitarrslingor och en punkröst som gör att musiken blir fullödig tycker jag och kanske vi inte behöver något annat punkband än just denna? Lite överdrivet kanske men så pass bra är det! 17/10-2018


********

ZSA ZSA GABOR´S-LIFE KILLS(CD-ROCK N ROLL HIGHSCHOOL)

This album came out in 2015 was well the debut fullength ... This time it's the song Riot of UK Subs who gets the taste of the cover style. Otherwise there are ten original songs, two are in German as we will taste here. Initially, it's a tribute to punk and rock n roll in Rock n Roll Victim. There are quick snotty punksongs that are Zsa Zsa Gabor's signum, and I'm happy at least. I would like to see a concert with them, because I think it will be a really nice and sweaty experience. Because this is really punk music that makes me happy and I would be surprised if you who like punk did not get it too. With a pace, guitar slings and a punk voice that makes the music full, I think and maybe we do not need some other punkband than this one? A bit exaggerated maybe but so good is it! 17/10-2018