Z FAMILY-CHAPTER II:ORIGIN(CD-M & BO MUSIC 121)

 

Man skulle säkert kunna göra det enkelt för sig själv och saga att det här bandet spelar något sorts NU-metal eller liknande och visst finns det influenser från den men jag tror säkert att grupper som Pearl Jam och Rage against the Machine också har gjort sitt för att sätta lite griller i huvudet på medlemmarna i Z Family. Z Family är så mycket mer än Nu-metal eftersom jag tycker mig höra både stoner och death metal influenser i Inked and electric och för varje låt som kommer på skivan så känns de mer och mer intressanta och det är ett intressant grepp…att bara bli bättre och bättre för varje låt! Så vill ni ha en ganska varierad musik i ett tungt skal så tycker jag absolut att Z Family ska få en lyssning av er! 8/9-2017


********

Z FAMILY-CHAPTER II:ORIGIN(CD-M & BO MUSIC 121)

You could certainly make it easy for yourself and say that this band is playing some kind of NU metal or the like and of course, there are influences from it but I probably believe that groups like Pearl Jam and Rage against the Machine have also taken care of to put some grills in the head of the members of Z Family. Z Family is so much more than Nu metal because I like to hear both stoner and death metal influences in Inked and Electric and for each song that comes on the disc, they feel more and more interesting and it's an interesting grip ... just to be better and better for each song! So, if you want a quite varied music in a heavy shell, I definitely think Z Family will be something for you to listen to! 8/9-2017