ZERO MILA/ORSETTI HC(CD)

En split CD med två italienska band(tror jag). Jag tror också att det ’r hardcore ftersom ett av banden benämner sig med HC i slutet av sitt namn. Zeromila är först ut och det kanske är mer punkrock men riktigt bra sådan och detta på det egna språket och det gillar jag. Jag tycker mig höra Husker Du, Bad Religion och tuffare saker på samma gång i deras musik. Mycket melodier gör mig glad och i Strade Deserte öser de verkligen på och varför inte ge Zero Mila en chans för jag tror att ni punkare därute kommer att älska det om ni vill ha lite melodier så är det en självklar aktion att lyssna på dem. Orsetti HC har en kvinna på sång(tror jag) eller också en man med ljus röst. Skit samma egentliugen för det är en bra fem låtars session de har på skivan. Ganska snabb punkig hardcore med en sång som hörs bra. Att jag sedan inte fattar vad de sjunger om är inte så noga. Det gör jag ju i några låtar eftersom de är på engelska. De låter arga och det räcker för mig….Köp!! 18/9-2020


********

ZERO MILA/ORSETTI HC(CD)

A split CD with two Italian bands (I think). I also think it's hardcore because one of the bands calls himself HC at the end of their name. Zeromila is first out and it may be more punk rock but really good such and this in their own language and I like that. I like to hear Husker Du, Bad Religion and tougher things at the same time in their music. A lot of melodies make me happy and in Strade Deserte they really play on and why not give Zero Mila a chance because I think you punks out there will love it if you want some melodies it is an obvious action to listen to them. Orsetti HC has a woman singing (I think) or also a man with a bright voice. Shit the same really because it's a good five song session they have on the record. Pretty fast punk hardcore with vocals that sounds good. That I then do not understand what they are singing about is not so clear. I do that in some songs because they are in English. They sound angry and that's enough for me… .Buy !! 18/9-2020

ZERO MILA-BARRICATE(CD)

Med en framsida på skivan som andas undergång så tycker jag nog att bandets musik ger mig framtidstro för det låter riktigt melodiskt, snabbt och bra! Jag tycker att deras musik påminner lite grand om Bad Religion fast på detta bands hemspråk och det låter ju fräckt tycker jag. Det är riktigt bra inspelat och soundet är ett sound som man verkligen vill sjunga med i etc. Det är synd då bara att man inte förstår ett dyft av texterna men det kanske gör detsamma egentligen för vi låter musiken tala här och det är en underbar typ av punkrock som talar till mitt hjärta här. Som sagt den är ganska snabbspelad men det är mycket hög kvalité på det de gör och det är inga problem för gruppen att hålla sig rakt på vägen när de kör för så pass skickliga musiker är de! 6/7-2015

********

ZERO MILA-BARRICATE(CD)

With a front side of the disc that breathes doom, I think enough to the band's music gives me hope for the future because it sounds really melodic, fast and good! I think their music reminds a little of Bad Religion onto this band home language and it sounds very bold, I think. It's really well-recorded and sound is a sound that you really want to sing along to, etc. It is a shame then only that one does not understand a thing of the texts, but it might do the same to really we let the music speak here and it is a wonderful type of punk rock that speaks to my heart here. That said it is quite fast played but it is very high quality of what they do and it is no problem for the group to stay straight on the road when they drive for so skilled musicians they are! 6/7-2015