YOUNG RICH & PITIFUL-AMBITIONS ON VACATION(SINGEL)

 

Den här gruppen har tydligen gjort en hel del digital musik men detta verkar vara det första som har tryckts på skiva. Man förstår ju i början av skivan och med låten Bald Man att de har varit med ett tag. Låten då, det är en låt som får mig nästan att tänka på Cramps eller något sådant band. B 52´s har det också drag av och det såg jag inte komma. Heartbreaker är nästa låt och även där är det precis som de skriver i sitt releaseblad väldigt svårt att sätta in de i en genre. Tidlöst eller väldigt gammalt gäller även i Having fun the wrong way och det är ändå en kul upplevelse för här det punkgitarrer i 60-talssoundet. Sista låten är Bless the gravity och det är en ganska lugn låt i makligt tempo och jag vet inte riktigt vad jag skall tycka om gruppen. Trodde självklart de skulle spela punk och den finns där någonstans i bakgrunden men som ett Shadows med sång och punkinfluenser kanske? 5/12-2018


*******

YOUNG RICH & PITIFUL-AMBITIONS ON VACATION(SINGEL)

This group has apparently made a lot of digital music but this seems to be the first one to be printed on vinyl. You understand at the beginning of the record and with the song Bald Man that they have been here for a while. The song then, that's a song that makes me almost think of Cramps or any such band. B 52's I also hear and I did not see this coming. Heartbreaker is the next song and even there, just as they write in their release sheet, it's very hard to put them in a genre. Timeless or very old also applies to Having fun the wrong way and yet it's a fun experience for the punk guitars in the 60-sound. The last song is Bless the gravity and it's a pretty quiet song at a slow pace and I do not really know what I should think about the group. Thought of course they would play punk and there's somewhere in the background but as a Shadows with vocals and punk influences maybe? 5/12-2018