YOHANNAS-PUNKS NOT DEAD(SPOTIFY)

 

Yohannas består av av Puma och Svegis från Bristles. Eftersom Svegis frågade så snällt om jag recenserade digitala länkar men jag sade att jag gör det bara för en del och i detta fallet ställde jag upp. Det här är ju inte punk i den mening att det är rå musik utan här handlar det om technopunk med text eller vad jag ska säga. Punk´s not dead är en bra låt som fastnar musikaliskt och med en riktigt lång text där de klankar ner på många saker som är dåligt med punken enligt dem, gamla punkare som lever kvar i nostalgi, band som bara spelar för pengar och kontentan är att de unga måste slå de gamla och gå tillbaka till grunden…Alienation är en deppig låt textmässigt men msuikaliskt gör den mig glad. Det blippar bra och sången är bra! Greta Thunberg(First punks on Neptune) är den mest punkiga låten tycker jag och en känga till antimiljöaktivister. Fräck låt tycker jag och jag har texterna till låtarna och det är bra saker. Som de skriver i sin release Poltisk korrekthet från start till mål….en bra beskrivning på deras synthpunk! 21/8-2020


*******

YOHANNAS-PUNKS NOT DEAD(SPOTIFY)

Yohannas consists of Puma and Svegis from Bristles. Because Svegis kindly asked if I reviewed digital links but I said I do it only for a part and in this case I lined up. This is not punk in the sense that it is raw music, but this is about techno punk with lyrics or what should I say. Punk´s not dead is a good song that sticks musically and with a really long text where they slam down on many things that are bad with punk according to them, old punks who live on in nostalgia, bands that only play for money and the content is that the young people have to beat the old ones and go back to basics… Alienation is a depressing song lyrically but musically it makes me happy. It blips well and the song is good! Greta Thunberg (First punks on Neptune) is the most punky song I think and a boot for anti-environmental activists. Cool song I think and I have the lyrics to the songs and those are good things. As they write in their release Political correctness from start to finish is a good description of their synthpunk! 21/8-2020