WOVEN MAN-REVELRY(IN OUR ARMS)(CD-UNDERGROOVE RECORDS)

 

5 låtar på 35 minuter så förstår ni att det inte är grindcore. Grabbarna ser tuffa och snälla ut på samma gång. Skivan inleds med en banjo och sedan sätts det igång och det är en riktigt skön upplevelse vi får. Framförallt en ganska tung upplevelse och då menar jag på ett positivt sätt för den här typen av musik påminner mig om Metallica när jag gillar de som bäst och även om låtarna är långa så vill man inte att de ska ta slut. Snygg metal i landet mellan thrash och rock n roll och det är en typ av musik som jag uppskattar. En sångare som verkligen kan sjunga och ett gäng skickliga musiker som kan sin sak och då kan det inte bli dåligt oavsett musikstil…jo kanske om det är jazz….Men Woven Man spelar inte jazz utan de spelar metal och då menar jag metall!!!! 9/11-2018


*******

WOVEN MAN-REVELRY(IN OUR ARMS)(CD-UNDERGROOVE RECORDS)

5 songs in 35 minutes, then you understand that there is no grindcore. The guys look tough and nice at the same time. The disc starts with a banjo and then it starts and it is a really nice experience we get. In particular, a rather heavy experience, and then I feel positive about this kind of music reminds me of Metallica when I like them best and even though the songs are long, you do not want them to end. Nice metal in the country between thrash and rock n roll and it's a kind of music that I appreciate. A singer who really can sing and a bunch of skilled musicians who can their thing and then it can not be bad regardless of music style ... maybe if it's jazz .... But Woven Man does not play jazz because they play metal and I mean metal !! !! 9/11-2018