JENNY WOO´S HOLY FLAME-HOLD ON(SINGEL RANDALE RECORDS RAN 267)

Jag gillar ju Jennys röst och hon spelar ju många gånger lite mer avskalat men här låter hon de tuffa gitarrerna och det är lite tuffare och hennes röst är ju ypperlig till den här typen av streetpunk. Jag gillar låten radio mest som är en riktigt snabb streetpunklåt med en massa melodier och en gitarrslinga som jag verkligen gillar. The flame stilla Burns on är ju en låttitel som stämmer in till viss del på oss gamla punkare och jag sjunger gärna med i refrängen här på denna låt. Hold on är titellåten och den äger de andra och den satte jag på sist.  Så jävla bra är detta och Jenny har en punkvärldens bästa kvinnliga röster….så är det bara  1/12-2017

********

JENNY WOO´S HOLY FLAME-HOLD ON(SINGEL RANDALE RECORDS RAN 267)

I like Jenny's voice and she plays a lot more acoustic many times, but here she let the tough guitars talk and it's a bit tougher and her voice is great for this kind of streetpunk. I like the song Radio most, which is a really fast streetpunk with a lot of melodies and a guitar loop that I really like. The flame still burns on is a song title that fits in to some of us old punkers and I like to sing in the chorus here on this song. Hold on is the title song and it owns the others and I put it on last. So damn good is this and Jenny has one of the punk world's best female voices .... so it's only 1/12-2017

WOO, JENNY-PROUD OF EVERY SCAR(CD/LP- RANDALE RECORDS RAN199)

En låt av Tom Petty I won´t back down ackompanjeras av en massa egna alster. Lite mer ljud än vi är vanliga vid här tycker jag. Men jag gillar kanske bäst de låtar där den akustiska gitarren har huvudrollen men det har den inte så ofta på denna skiva men Jennys röst är i och för sig också något jag gillar att lyssna till för hon har en råhet i sin röst som jag verkligen gillar. Man lyssnar på henne för det låter verkligen som om hon menar allvar med sina saker så jag smälter mer och mer för varje låt som går. Jag vet inte om det tagit extra lång tid för denna skiva att komma ut eftersom den har ett ganska tidigt skivnummer RAN 199 och det har kommit skivor fram till över 230 redan men det är skitsamma för nu är den här och den halvakustiska punken som Jenny Woo levererar är riktigt bra! 7/6-2016

********

WOO, JENNY-PROUD OF EVERY SCAR(CD/LP- RANDALE RECORDS RAN199)

A song of Tom Petty Won't back down accompanied by a lot of her own creations. A little more sound than we're used to here, I think. But I like maybe the best songs in which the acoustic guitar plays the lead role but it is not so often on this album, but Jenny's voice is in itself also something I like to listen to, because she has a rawness in his voice that I really like . Listening to her it really sounds as if she is serious about her things so I melt more and more every song that goes. I do not know if it took extra long time for this album to come out because it has a fairly early disc number RAN 199 and there have been records up to over 230 already but it's shit the same for now it's here and the semi-acoustic punk Jenny Woo delivers is really good! 7/6-2016

JENNY WOO-ALBERTA ROSE(CD-RANDALE RECORDS RAN 066)

Jenny Woo har jag lyssnat en hel del på och hennes akustiska punk/oi/street är riktigt bra! Hon sjunger på engelska och det passar ypperligt in på denna musik. Men i vissa låtar tuffar hon till sig som i till exempel We don´t need their respect till exempel och jag gillar det riktigt mycket också. Det är kul och trevligt att hon visar två sidor. Både en akustisk och en elektrisk sida och båda låter faktiskt lika punkiga fast på olika sätt. Hon har en röst som en gudinna och det passar ypperligt in i den här musiken sättet hon sjunger på. När sedan hennes medmusikanter är riktiga klippor de med så är det svårt att inte smälta inför musiken. Vill ni ha något lite udda inom streetpunken men ändå absolut inget konstigt så kan säkert Jenny Woo bjuda på en del. 10/3-2015

********

JENNY WOO-ALBERTA ROSE(CD-RANDALE RECORDS RAN 066)

Jenny Woo, I have listened a lot on and her acoustic punk / oi / street is really good! She sings in English and it goes perfectly into this music. But in some songs she chugs to itself as in like We don't need Their respect for example, and I like it quite a lot too. It's fun and nice that she displays two pages. Both an acoustic and an electric side and both actually sounds like punk, but in different ways. She has a voice like a goddess and it goes perfectly into this music the way she sings on. Then, when her fellow musicians are real rocks those with, it's hard not to melt before the music. If you want something a little odd in street punk but still absolutely no wonder you can safely Jenny Woo bid on a lot. 10/3-2015

WOO, JENNY-VOICE OF OI(CD-RANDALE RECORDS RAN 002P)

Detta är en sorts promoskiva med Jenny med sju låtar på. Två live låtar från Cordon och Berlin från 2014 samsas med låtar från gamla och kommande skivor. Först ut är Stronger som är en väldig akustisk oi/punk-låt med Jenny starka sångröst och det känns punk ända ut i fingerspetsarna även om det bara är en akustisk gitarr. I några av låtarna är det lite mer instrument men den finns där ändå den akustiska känslan som man får när man lyssnar på henne och det är kul att hon kan förmedla så mycket styrka trots det akustiska soundet. Sound of the scene är nästan en låt som låter som om Johnny Cash har börjat att spela punk…Den nya låten Here we stand bådar gott inför framtiden med sin ganska tuffa stil och jenny Woo är verkligen en tjej att räkna med i punkvärlden. 23/1-2015

********

WOO, JENNY-VOICE OF OI(CD-RANDALE RECORDS RAN 002P)

This is a kind of promorecord with Jenny with seven songs on. Two live tracks from the Cordon and Berlin from 2014 intermingled with songs from the old and upcoming CDs. First up is Stronger is a formidable acoustic oi / punk song with Jenny strong singing voice and it feels punk all the way to his fingertips even if it's just an acoustic guitar. In some of the songs are a bit more instruments, but it's there nonetheless the acoustic feeling that you get when you listen to her and it's great that she can convey so much strength in spite of acoustic sounds. Sound of the scene is almost a song that sounds like Johnny Cash has started to play punk ... The new song Here We Stand bodes well for the future with its pretty tough style and Jenny Woo is really a girl to be reckoned with in the punk world. 23/1-2015

WOO,JENNY-MY REVENGE(CD-RANDALE RECORDS RAN 144)

Den här skivan är en riktig pärla. Sida A som hon kollar det även på CD:n är fylld av snabba punk/oi-låtar som verkligen visar sin bästa sida och detta inom just denna genre. Jag gillar verkligen hennes röst som gör att musiken blir ännu bättre och förstärker hela anrättningen. Jag tror också att ni som är inne på punkmusik överlag kommer att älska just den elektriska sidan av henne. Även ni som gillar akustisk punkmusik a´la TV Smith etc kommer att bara avguda Jenny och hennes akustiska och lugnare sida. Det är riktigt bra och jag vill bara höra mer med denna underbara tjej och sjunger så jävla bra eller rättare sagt hennes röst passar ypperligt till det hon gör. 13/11-2014

********

WOO,JENNY-MY REVENGE(CD-RANDALE RECORDS RAN 144)

This album is a real gem. Side A that she check it also on the CD is full of fast punk / oi songs that really show their best side, and so in this particular genre. I really like her voice that makes the music even better, and enhances the whole livelier. I also think that you are inside the punk music in general will love just the electrical side of her. Even you who like acoustic punk a'la TV Smith etc will just adore Jenny and her acoustic and quieter side. It's really good and I just want to hear more of this lovely girl and sings so damn good, or rather, her voice is excellently suited to what she does. 13/11-2014