WITHIN THE RUINS-HALFWAY HUMAN(CD-GOOD FIGHT SPV271732/BORDER)

 

Ojojoj de här grabbarna låter förbannade och det är de kanske med. Ilska kan vara en mycket bra drivkraft till hård musik kan jag tänka och att få ut känslorna på detta vis måste vara underbart kan jag tänka mig. Någonstans mellan thrashmetal och riktigt förbannad hardcore ligger denna grupp och jag tror säkert att ni som är inne på denna typ av riktigt arg metalcore eller vad man ska kalla den kommer att avguda denna grupp. Det känns som om gitarren genomborrar mig och sångaren skriker sönder mig på ett positivt sätt och att spela så här aggressivt men ändå hålla sig på banan på detta vis är remarkabelt bra. Så varför inte låna ut era öron till dessa och låter er översköljas med aggressiva tongångar! 23/2-2017


*******

WITHIN THE RUINS-HALFWAY HUMAN(CD-GOOD FIGHT SPV271732/BORDER)

Wow these guys sounds angry and perhaps they are that too. Anger can be a great motivator to hard music I can think and get out the emotions in this way must be wonderful, I can imagine. Somewhere between thrash metal and hardcore and really pissed off this group and I'm sure that you are on this type of really angry metalcore or what to call it will idolize this group. It feels as if the guitar pierces me and the singer screams break me in a positive way and to play so this aggressively but still stay be on track in this manner is remarkably good. So why not lend your ears to them and will leave you soaked with aggressive noises! 23/2-2017