WIEHE, MIKAEL & EBBA FORSBERG-MED KROPP OCH SJÄL(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG22/BORDER)

 

Ännu en skiva fylld med Dylan-låtar översatta av Mikael till svenska. I första låten Hårt Regn hörs bara Ebba sjunga själv och hon gör det riktigt bra och låten A hard rains gonna fall har fått ett helt nytt och modern sound. Att sedan döpa Mr Tambourine Man till Tamburinman är ju underbart. När man sedan hör Mikaels röst blir jag glad för känslan han har här är underbar. Han älskar verkligen Dylan känns det som och det visar han här.  Jag hoppas lite mer på duetter men här känns det som om de tagit en låt var…i alla fall inledningsvis och då gillar jag nog Mikaels låtar bäst. Inte så att inte Ebba sjunger bra men Mikaels röst skiljer sig lite från andras röster. Så det är väl det enda smolket i glädjebägaren tycker jag att det inte är mer duetter men man kan inte få allt och förlåt Ebba, jag skulle hellre haft Mikael på sång även om inte det är något fel på Ebbas röst…tvärtom men jag menar att jag tycker att Mikael passar bättre till detta uppdrag! 9/10-2019


*******

WIEHE, MIKAEL & EBBA FORSBERG-MED KROPP OCH SJÄL(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG22/BORDER)

Another album filled with Dylan songs translated by Mikael into Swedish. In the first song Hårt regn is heard only Ebba sing herself and she does really well and the song A hard rains gonna fall has got a brand new and modern sound. To then name Mr. Tambourine Man to Tamburinman is wonderful. When you hear Mikael's voice, I am glad the feeling he has here is wonderful. He really loves Dylan it feels like and he shows it here. I hope for a bit more on duets but here it feels like they have taken a song each ... at least initially and then I probably like Mikael's songs best. Not that Ebba not sings well but Mikael's voice differs slightly from the voices of others. So it is probably the only milk in the cup of joy I think there are no more duets but you can not get everything and forgive me Ebba, I would rather have Mikael on vocals even if there is nothing wrong with Ebba's voice ... on the contrary but I mean that I thinks that Mikael is better suited to this mission! 9/10-2019

WIEHE, MIKAEL-PORTVAKTEN(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG 15/BORDER)

 

Mikael Wiehe fyllde 71 år i våras men han verkar inte ha någon tanke på att sluta som artist. Gjorde en trevlig intervju med honom får några år sedan och jag fick en väldigt bra bild av honom då. På nya skivan startar han med en karibiskt svängande Släpp in mej och på den vägen är det även i nästa låt Jalla Jalla Mama och det svänger riktigt bra. Mikaels karakteristiska röst och dialekt ligger över musiken och därför får han det till sin egen stil vilken musik han än spelar. I Cést Paris sjunger han på franska eller rättare sagt så sjunger han fram en massa platser och människor från paris…kul låt med ett typiskt Paris-sound. Det är först i Det lilla livet man får den ”vanliga” Wiehe igen och jag känner igen mig och känner mig trygg. Som vanligt är det texter som berör och även om det inte är politiska slagord som slängs i ansiktet så är det politiska texter där Mikael tar ut det han är förbannad på på sitt eget lilla sätt och det gör han som vanligt bra och ingen Wiehe-diggare kommer att bli besviken. 8/11-2017


*******

WIEHE, MIKAEL-PORTVAKTEN(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG 15/BORDER)

Mikael Wiehe celebrated 71 years this spring but he does not seem to have an idea to quit as an artist. Did a nice interview with him a few years ago and I got a very good picture of him then. On the new disc, he starts with a Caribbean swinging Drop me in and in that style is also in the next song Jalla Jalla Mama and it's swinging really well. Michael's characteristic voice and dialect is above the music, and therefore he gets his music sounds in his own style. In Cést Paris, he sings in French or, rather, he sings a lot of places and people from Paris ... fun song with a typical Parisian sound. It's first in Det lilla livet that you get the "usual" Wiehe again and I recognize and I feel safe. As usual, the texts are concerned and although there are no political slogans thrown in the face, it's political texts where Mikael takes out what he is pissed on in his own little way and he does as usual and no Wiehe fans will be disappointed. 8/11-2017

WIEHE, MIKAEL-RING I ALLA KLOCKOR(CD-GAMLESTANS GG11/BORDER)

 

Underrubriken på denna skiva är Mikael Wiehe med stråkar och det är ett ypperligt sätt att lyfta hans musik. Mikael är ju runt 70 nu men det känns ändå som om han är riktigt pigg ännu och jag tror vi får höra mer skivor av honom. Här är det ju mestadels gamla låtar som fått nya kläder och inte för att de behövde det men de får en annan dimension…helt klart! Stark början med snygga versioner av Flickan och kråkan, Titanic och Lindansaren. En låt som Den jag kunde va skulle kunna vara vår nya nationalsång tycker jag nästan och Wiehe är en man jag har stor respekt för både som person och som låtskrivare och jag tycker nog att han är bland det viktigaste vi har i Musiksverige och denna skivan känns mer än angelägen på något sätt när det bli så här naket som det blir…. 21/10-2016


********

WIEHE, MIKAEL-RING I ALLA KLOCKOR(CD-GAMLESTANS GG11/BORDER)

The undertitle of this album is Mikael Wiehe with strings and it's a great way to lift his music. Michael's around 70 now but it still feels as if he is really keen yet and I think we will hear more records from him. Here it's mostly old songs with new clothes and not because they needed it, but they get another dimension ... clearly! Strong beginning with stylish versions of Flickan och kråkan, Titanic and Lindansaren.A song like Den jag kunde va could be our new national anthem, I think almost and Wiehe is a man I have great respect for both as a person and as a songwriter, and I think that he is among the most important we have in musicsweden, this album feels more than anxious in any way when it come to this naked as it gets .... 21/10-2016