WHITE, SNOWY AND THE WHITE FLAMES-SOMETHING ON ME(CD-SNOW WHITE SWWF 2020/PLAYGROUND)

 

Jag tänker lite på Santana inledningsvis på samma gång som Dire Straits åker genom huvudet på mig i titellåten. Kan säkert tänka mig att den laidbackstilen i den låten kan gå hem på en del radiokanaler och det kanske blir en låt som vi kommer att höra ganska mycket. Kanske inte det mest kommersiella skivan jag hört för låtarna är långa och de är nog självmedvetna eftersom de har döpt en låt till Commercial suicide…men jag uppskattar ändå deras sound på något sätt och de har inte vikit sig för det kommersiella precis. De gör sin grej och de gör det bra. Kanske inte något som kommer att ligga i Cd-spelaren varje dag men helt klart lyssningsbart och en ganska cool och avspänd skiva på något sätt. 17/11-2020


******

WHITE, SNOWY AND THE WHITE FLAMES-SOMETHING ON ME(CD-SNOW WHITE SWWF 2020/PLAYGROUND)

I think a little about Santana initially at the same time as Dire Straits goes through my head in the title track. I can certainly imagine that the laidback style in that song can go home on some radio channels and it may be a song that we will hear quite a lot. Maybe not the most commercial record I heard for the songs are long and they are probably self-conscious because they have named a song Commercial suicide… but I still appreciate their sound in some way and they have not given in to the commercial exactly. They do their thing and they do it well. Maybe not something that will be in the CD player every day but clearly audible and a pretty cool and relaxed record somehow. 17/11-2020