WHITE LIGHT OVERDOSE-CONTROL CHAOS (MINI-CD)

 

Jag tror att denna skiva bara finns digital egentligen men de skickade en CD till mig med de fyra låtarna. En grupp som jag intervjuade för några veckor sedan och här skickade de sin 4-låtars skiva med låter som titellåten, A  lot of mouth but no trousers och bara den sista låtens titel är ju underbar. Musikaliskt är det ju en typ av punkig metal eller om man skall kalla det deathpunk  och egentligen är det väl skitsamma egentligen det vi kan komma överens om är väl att dt är tuff och riktigt bra musik och att de säkert lyssnat både på Motörhead, Zeke, Pistols och Backyard Babies om man säger så och fått till en ganska egen och säregen stil som inte många har! Fortsätt så här! 22/2-2018


********

WHITE LIGHT OVERDOSE-CONTROL CHAOS (MINI-CD)

I think this disc is only digital but they sent a CD to me with the four songs. A group I interviewed a few weeks ago and here they sent their 4-track record with songs like the title song, A lot of mouth but no trousers and only the last song's title is wonderful. Musically, it's a kind of punky metal or if you call it deathpunk and really it's shit the same really but what we can agree is that they're tough and it´s really good music and they've listened to Motörhead, Zeke, Pistols and Backyard Babies, if you say so, and get a pretty unique style that not many have! Continue like this! 22/2-2018

WHITE LIGHT OVERDOSE-WLO(CD/LP)

 

Jag tror att detta är en LP egentligen men jag fick den på bränd CD. Tomas Skogsberg har producerat skivan i Sunlight studio och själva beskriver de sig som ett deathpunk-band. Det är en riktigt bra beskrivning av gruppens musik faktiskt. För det är tufft på metallvis men man hör verkligen någonstans att punken finns där i bakgrunden. Jag tycker mig höra Dead Kennedys, Motörhead och Entombed på samma gång om man säger så. Men fast det låter som om det skulle vara väldigt brötigt så finns det mycket tanke och melodier bakom låtarna och lite break här och där får vi tid att andas. En annan svensk grupp jag tänker på lite är Hathor även om de kanske gick mer åt punkhållet men WLO är en framtidsgrupp….helt klart. 31/1-2018


*******

WHITE LIGHT OVERDOSE-WLO(CD/LP)

I think this is an LP actually but I got it on burned CD. Tomas Skogsberg has produced the album in Sunlight studio and describes themselves as a deathpunk band. It's a really good description of the group's music actually. Because it's tough in metalstyle but you really hear somewhere that the punk is there in the background. I like to hear Dead Kennedys, Motörhead and Entombed at the same time if you say so. But even if it sounds like it would be very brutal, there is a lot of thought and melodies behind the songs and a little break here and there we have time to breathe. Another Swedish group I think of is Hathor, though they might have more punk in their style, but WLO is a future group... Clearly. 31/1-2018