WARM RAIN-BACK ABOVE THE CLOUDS(2CD-RAIN RECORDINGS)

 

Detta kommer att vara en dubbel-CD och et är mycket kan man tycka. Många väldigt långa låtar och de flesta klockar in på 7-8 minuter men den här typen av musik kräver nästan det. Det är inga snabba tre ackords punklåtar precis. Inledningsvis låter det väldigt mäktigt i Fading Star och när rösten kommer in är den så försiktig och skör så jag blir nästan förälskad i gruppen med en gång. Det är riktigt fräckt och det känns sårbart, vackert och snyggt på samma gång och det är väldigt svårt att sätta in i ett fack. Som en ballad av Metallica med en indiesångare från Stone Roses eller hur jag ska uttrycka hur det känns. Man skulle säkert kunna hitta Pink Floyd här också som de skriver om men det jag hittar är en grupp som får mig att bara sätta mig tillbaka och bara lyssna och ta det lugnt till…svårt att förklara på annat sätt men jag gillar känslan! 10/5-2019


*******

WARM RAIN-BACK ABOVE THE CLOUDS(2CD-RAIN RECORDINGS)

This will be a double CD and that´s a lot someone can think. Many very long songs and most clock in 7-8 minutes but this kind of music almost requires it. There are no quick three-piece punk songs exactly. Initially it sounds very powerful in Fading Star and when the voice comes in it is so careful and fragile so I almost fall in love with the group right away. It is really cool and it feels vulnerable, beautiful and neat at the same time and it is very difficult to insert into a special style. As a ballad by Metallica with an indie singer from Stone Roses or how to express how it feels. You could probably find Pink Floyd here as well as they write about but what I find is a group that makes me just sit back and just listen and take it easy ... difficult to explain otherwise but I like the feeling! 10/5-2019