WARISH-WARISH(CD-RIDING EASY)

 

Det står att man ska tänka sig en blandning av Nirvanas Incesticide och Misfits Static Age så det låter ju intressant. Tyvärr är det bara fem låtar på skivan men får hoppas mer på de fem….Det är inte bara låtarna som är korta utan även deras titlar eller vad sägs om Bones, Voices, Fight, Human och Shivers. Musikaliskt kanske man kan härröra till Misfits men sångmässigt låter det som om de kör sången genom någonting. Produktionen kanske lämnar lite mer att önska men den är ändå fräck och genomtänkt trots det udda soundet. Ibland tycker jag att produktionen påminner mig lite om när Discharge kom så jag börjar gilla dem mer och mer mest hela tiden och hoppas att få höra mer än fem låtar med dem. Fräckt som bara den och Warish är ett band som ni ska kolla in…helt klart. 24/1-2019


*******

WARISH-WARISH(CD-RIDING EASY)

It says that one should think of a mixture of Nirvana's Incesticide and Misfits Static Age so that sounds interesting. Unfortunately, there are only five songs on the record but may be hoping more on the five… .It is not just the songs that are short but also their titles or how about Bones, Voices, Fight, Human and Shivers. Musically, maybe you can hear Misfits, but it sounds like they are running the song through something. The production may leave a little more to be desired, but it is still cool and thoughtful despite to the odd sound. Sometimes I think that the production reminds me a bit of when Discharge came so I start to like them more and more most of the time and hope to hear more than five songs with them. Cool as fuck is it and Warish is a band that you should check out ... clearly. 24/1-2019