WARFARE-PURE FILTH(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Den här debutskivan kom tydligen ut 1984. Som jag fattade har någon medlem varit med i Angelic Upstarts också. Det är korta låtar och faktiskt bara en låt över 4 minuter och det är ju ganska ovanligt för metalband. Faktiskt så jag kan höra både Anti-Nowhere League och ibland Angelic Upstarts bland metallen och framförallt är det rösten som påminner mig om Animal(ANWL). Ganska simpel musik egentligen men det är ju det som gör den riktigt bra! Ljudet kunde väl varit bättre men det är ändå snart 35 år sedan skivan kom ut och allt går nog inte att ändra i efterhand men en klart lyssningsvärd platta i genren metalpunk! 12/9-2018


*******

WARFARE-PURE FILTH(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

This debut album apparently came out in 1984. As I assumed, someone member has been in Angelic Upstarts as well. There are short songs and actually just a song over 4 minutes and it is quite unusual for a metalband. Actually, so I can hear both the Anti-Nowhere League and sometimes Angelic Upstarts among the metal and above all, it's the vocals that reminds me of Animal (ANWL). Pretty simple music really, but that's what makes it really great! The sound might have been better but it's still 35 years since the album came out and everything is not possible to change afterwards but a clear, worthy album to listen to and buy in the genre metalpunk! 12/9-2018

WARFARE-METAL ANARCHY(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Andra skivan med gruppen kom 1985 och var producerad av Lemmy. Här är det faktiskt en låt över 6 minuter(Wrecked Society) och andra tuffa låttitlar är Electric Mayhem, Metal Anarchy och Living for the last days och gruppen levererar på denna skiva också. Efter ett vackert intro med klassisk/cirkus/hiss-musik så brakar det loss och det med en jävla fart i musiken. Man hör nästan att det är Lemmy som har varit inblandad för tempot är detsamma som på en Motörheadskiva. Jag förstår uttrycket punkmetal ännu mer när jag lyssnar på denna skiva. Man har ju helt klart svårt att sitta still till musiken måste jag säga och det är nog inte det de har tänkt med denna skivan…att man ska sitta still och bara lyssna alltså. 12/9-2018


*******

WARFARE-METAL ANARCHY(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

The second album with the group came in 1985 and was produced by Lemmy. Here is actually a song over 6 minutes (Wrecked Society) and other tough song titles are Electric Mayhem, Metal Anarchy and Living for the Last Days and the group also supplies on this disc. After a beautiful intro with classical / circus / lift music, it's a bit of a blast and speed in the music. It is almost heard that Lemmy has been involved, because the pace is the same as on a Motörhead disc. I understand the phrase punkmetal even more when I listen to this disc. Of course it's hard to sit still for the music, I have to say and it's probably not what they have thought about this album ... to sit still and just listen. 12/9-2018

WARFARE-MAYHEM FUCKIN MAYHEM(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Den här skivan såg dagens ljus 1986 och var gruppens tredje skiva. Här började en del av låtarna bli lite längre än tidigare. Musiken blir mer och mer välspelad för varje skiva eller rättare sagt ljudet blir lite mer tillrättalagt. Detta utan att egentligen deras tempo och stil fråntas dem. Det är fortfarande snabb metal men nu är det nog mer thrash än punkmetal även om det finns en del jämförelser med Discharge metall-period och den har man ju lyckats tycka är bättre så här i efterhand. Men även denna skiva bör inhandlas av varje metalpunkdiggare för musiken är bra…riktigt bra och tempot ger de inget avkall på. Jag älskar deras varsion av Kinks You really got me. 12/9-2018


*******

WARFARE- MAYHEM FUCKIN MAYHEM (CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

This album saw today's light in 1986 and was the third album of the group. Here some of the songs started to grow a bit longer than before. The music is getting more and more well-played for each disc, or rather, the sound is getting a little more accomplished. This without actually pacing their pace and style. It's still fast metal but now it's probably more thrash than punk metal, although there are some comparisons with Discharge metal period, and that have I managed to feel better for afterwards. But even this disc should be purchased by every metalpunkfan because the music is good ... really good and the pace does not they not recall. I really love their version of Kinks You really got me. 12/9-2018

WARFARE-A CONFLICT OF HATRED(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Fjärde och sista skivan för denna gång kom ut och var således Warfares fjärde skiva på 80-talet. Musiken har blivit tyngre och mer dragit åt endast metal men de gör det bra och på ett ganska thrashigt sätt på den här skivan. Visst snabbheten i låtarna finns kvar men det kanske är deras sämsta av deras fyra första skivor utan att på något sätt vara dålig. Men jag gillade det mer punkiga de höll på med i början. Man hör att skivan kommer från 80-talet och det är kul tycker jag även om såklart produktionen hade låtit annorlunda idag men det är ju det som är charmen. Så köp denna med!  Fräckt när de får in lite fiol på någon av låtarna.  Kanske mer metalband skulle prova! 12/9-2018


*******

WARFARE-A CONFLICT OF HATRED(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

The fourth and last album for this time came out and was thus Warfar's fourth record in the 80's. The music has become heavier and more drawn to metal only, but they are doing well and in a rather thrashy way on this disc. Certainly the speed of the songs is left but maybe it's their worst of their first four discs without being in any way bad. But I liked the more punklike they had in the beginning. One hears that the disc comes from the 80's and it's fun, though, of course, production has been different today but that's what is the charm. So buy this one! Cheeky when they get some violin on one of the songs. Maybe more metal bands would try that! 12/9-2018