WALTARI-MONK-PUNK(2 CD STUPIDO RECORDS TWINCD 176)

Jag har för mig att det var Arda Records som jag fick denna skiva av första gången och det var alltså de som introducerade mig till denna finska grupp som är annorlunda. Detta är en dubbel med originalskivan plus en Cd med en massa extralåtar i form av olika mixar. Singelversioner, demos etc och när Monk-Punk kommer på så blir det goa känslor och deras funkiga metalliknande musik är riktigt bra faktiskt och det känns som om den håller. Vi hör både Electric Boys på samma gång som Living Color om man säger så. Deras version av Help var häpnadsväckande 1991 och den känns lika fräsch idag också faktiskt. De 13 låtarna på originalskivan känns inte så tidstypiska(jo lite kanske men det gör inget) och deras rytmiska sound kändes nytt då. På bonusskivan är det 15 låtar och det är kanske 15 låtar som den stora Waltari-diggaren måste ha men de här versionerna är både bra att ha och inte ha om man säger så. Mer för att bara ha de i samlingen för jag tycker första CD:n är bäst! 13/12-2016

*******

WALTARI-MONK-PUNK(2 CD STUPIDO RECORDS TWINCD 176)

I have to me that it was Arda Records I got this CD from the first time and so it was they who introduced me to this Finnish group which is different. This is a double of the original disc plus a CD with a lot of extra songs in the form of various mixes. Single versions, demos, etc. and when Monk-Punk comes on, it becomes good feelings and their funky metal-like music is really good actually, and it feels like it lasts. We hear both Electric Boys at the same time as Living Color if you say so. Their version of Help was astounding 1991 and feels just as fresh today as well, actually. The 13 songs on the original album feels not so timetypical (well maybe a little but it does not do anything) and their rhythmic sound felt new then. On the bonus disc it is 15 songs and it's maybe 15 songs that the great Waltari-fan must have, but these versions are both good to have and not have if you say so. More to just have those in the collection because I think that CD 1 is the best! 13/12-2016

WALTARI-COVERS ALL(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD129)

Waltari firar 25 år i branschen och det är imponerande och det firar de med att ge ut en tiolåtars coverskiva där medlemmarna har fått välja två låtar var. Det är väldigt olika musikstilar som är representerade här även om Waltari får alla låtarna till hårda karameller. Inte så oväntade val som System of a Down, Anthrax, Iron Maiden blandas med Madonna, Midnight Oil och Cure. Kul tycker jag för det är de senare låtarna jag gillar mest eftersom de har fått en behandling som är större än de mer hårda låtarna som inte är så mycket att göra åt om man säger så. Coverskivor är kul ibland och Waltaris skiva är en av de bättre. 10/11-2011

*******

WALTARI-COVERS ALL(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD129)

Waltari have 25 years in the musicbusiness and that´s impressing and they celebrate that with giving out this tensongs coverrecord there the members have chosen two songs each- It´s really different styles which are represented here even if Waltari gets all of them to be hard caramels. Not so unexpected choices as System of a Down, Anthrax, Iron Maiden is mixed with Madonna, Midnight Oil and Cure. It´s fun I think mostly for the later songs which I like the most because they have got some more treatment than the harder songs which you cannot do anything with if you say so. Coverrecords can be fun and Waltaris record is among one of the better ones. 10/11-2011

WALTARI-EARLY YEARS(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD83)

Jag vet att jag fick upp ögonen för denna grupp på tidigt 90-tal och hade denna skiva Monk Punk då och det var en ganska udda upplevelse men en bra sådan. I inledningen av denna skiva tänker man på en grupp som Faith no More eller något sådant för det är lite av samma sound i Waltaris musik och det gillar jag. Rytm och tuffhet blandat med varandra. Deras version av Help är en höjdare också på denna första Cd:n som är tagen från deras skiva Monk punk och låtar som I was born in the wrong decade och Good god är riktigt bra låtar. Curiosity påminner mig om någon gammal Sabbath-låt. Som extrabonus får vi tio låtar som är inspelade 2006 men som är bortglömda och överblivna låtar från åren 86-89. Där blandar de tre olika språk , i alla fall om man ser till titlarna, svenska, finska och engelska. Det finns en del riktigt bra låtar där och Another Sea är en sådan riktigt bra låt som har spår från Clash och annan punkrock. Andra skivan är Pale Leipää och den släpptes också på 90-talet och där samlas singlar och annan outgivet material. I början av skivan är det mycket rytmer och mycket Faith No More igen, Living Colour också om man säger så. En del udda saker samlas på denna del av skivan också men en hel del har hög kvalité och det är kul att lyssna på detta. 15/6-2011

*******

WALTARI-EARLY YEARS(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD83)

I know that I got my eyes on this group in the early 90´s and had this record Monk Punk then and it was a really odd experience but a very good experience. In the beginning of this record I think of a group like Faith No More or something like that because it´s a little bit of the same sound in Waltaris music and that I like. Rhytm and toughness mixed with each other. Their version of Help is a really good one on this first CD which is taken from their record Monk Punk and songs like I was born in the wrong decade and Good god is really good songs. Curiosity reminds me of an old Sabbath-song. As extrabonus we got ten songs which is recorded 2006 which is forgotten and unreleased from the years 86-89. They mix three languages here, anyway if you see the titles, Swedish, finnish and English. There´s some really good songs there and Another Sea is one of these songs and there is traces from Clash and other punkrock. The second record is Pale Leipää and it was released also in the 90´s and there was singles and other unreleased stuff gathered. In the beginning of the record it is much rhythms and much faith No More again, Living Colour if you say so, Some odd things is gathered on this record but it´s a lot of good quality too and it´s fun to listen to this. 15/6-2011