WAKE UP NAKED IN A ROLLERCOASTER-TOMAT I ÖGAT(DIGITALT)

 

Jag fick denna skiva på bränd CD-skiva men detta gotländska band har tydligen bara gett ut den digitalt. De hoppas på detta sätt kunna nå ut lite mer för att få spelningar på fastlandet etc. Deras musik borde kunna gillas av den vanlig punkpubliken. Kanske inget nytt men det är absolut inte sämre än annan svensksjungen punkmusik. Så låt er inte att luras av skivtiteln för här handlar det om allvarliga saker textmässigt också och det är inte bara skojlåtar som man kanske tror när man ser titeln. 8 låtar av musik som får mig att tänka Asta Kask, Radioaktiva Räker men kanske lite långsammare. Melodierna finns där och får de bara upp tempot lite mer så kan det bli riktigt bra eller rättare sagt ännu bättre för bra är det! Kolla in dem och hjälp dem med spelningar! 8/1-2020


*******

WAKE UP NAKED IN A ROLLERCOASTER-TOMAT I ÖGAT(DIGITALT)

I got this record on burnt CD, but this Gotland band has apparently just released it digitally. They hope in this way to be able to reach a little more to get gigs on the mainland etc. Their music should be liked by the usual punk audience. Maybe nothing new but it is definitely no worse than other Swedish swedish singed punk music. So don't be fooled by the disc title because here it is about serious things in terms of textual as well and it is not just fun songs that you might think when you see the title. 8 songs of music that make me think Asta Kask, Radioaktive Räker but maybe a little slower. The melodies are there and they just get up the tempo a little more so it can be really good or rather even better because good is it! Check them out and help them with gigs! 8/1-2020