VOODOO SIX-MAKE WAY FOR THE KING(CD-WHITE KNUCKLE RECORDS 844493061526/SOUND POLLUTION)

 

Ännu en grupp jag aldrig hört förr som Calle på Sound Pollution var så vänlig att inviga mig till. Deras musik är en typ av hårdare rock men jag skulle inte vila kalla det metal men det är tuff musik. Som om Lenny Kravitz hade spelat med Pearl jam kanske och jag vet inte om detta gjorde er klokare på något sätt. Men det känns som en ganska bra beskrivning för er som aldrig hört gruppen för det känns som om de tagit lite från amerikansk 70-talsmusik och blandat det med lite grunge och fått till denna ganska svängiga musik. Det är svårt att sitta still till musiken och varför ska man göra det egentligen. Det känns som om den här gruppen är riktigt bra instrumentalister och det gör väl inte musik sämre och absolut inte tråkig på något sätt som det ofta kan bli om artisterna är för bra på sina instrument och vill briljera. 12/9-2017


*******

VOODOO SIX-MAKE WAY FOR THE KING(CD-WHITE KNUCKLE RECORDS 844493061526/SOUND POLLUTION)

Yet another group I never heard before as Calle on Sound Pollution was so kind to invite me to. Their music is a kind of tougher rock but I would not want to call it metal but it's tough music. As if Lenny Kravitz had played with Pearl Jam maybe and I do not know if this made you wiser in any way. But it feels like a pretty good description for those who never heard the group because it feels like they've taken a bit of American 70s music and mixed it with some grunge and do this pretty swinging music. It's hard to sit still at the music and why should you do that. It feels like this group is really good instrumentalists and it does not make music worser and definitely not boring in any way as it may often be if the artists are too good at their instruments and want to show us that. 12/9-2017