VLADIMIR HARKONNEN-VLAD SMASH!(LP-POWER IT UP P.I.U. # 262)

 

Nya skivan anlände efter typ två månaders väntan. Från Kiel till Göteborg är det inte lång men första paketet vände tydligen och detta senaste paket tog ungefär 6 veckor innan det anlände. Jag gillar verkligen deras sound för visst är det hardcore men de har blandat in metal I sin musik men gör det på ett sådant sätt att det inte stör mig alls. Tvärtemot så bygger det upp en ännu mer stabil grund. Snabbt går det och det är tufft såklart och Vladmir Harkonnen går från klarhet till klarhet. Vad de ändå inte glämt I allt det hårda och snabba är melodierna som sitter riktigt bra! Motörhead, Zeke är nog några av grupperna de har lyssnat på tillsammans med Slayer och Metallica och allt detta för att bygga upp sin egna Vladmir Harkonnen stil. Vore dumt att säga mer egentligen för att jag tycker nog att ni ska lyssna till musiken istället för att sitta här och läsa och gillar ni hardcore med metaltouch är Vladimir Harkonnen verkligen gruppen för er! I Ram it down tycker jag mig höra min gamla favoritgrupp the Bloods sound…underbart! 29/6-2020


********

VLADIMIR HARKONNEN-VLAD SMASH!(LP-POWER IT UP P.I.U. # 262)

The new record arrived after type two months of waiting. From Kiel to Gothenburg it is not long but the first package apparently turned back and this last package took about 6 weeks before it arrived. I really like their sound for sure it is hardcore but they have mixed metal in their music but do it in such a way that it does not bother me at all. On the contrary, it builds up an even more stable foundation. It goes fast and it's tough of course and Vladmir Harkonnen goes from clarity to clarity. What they still haven't forgotten in all the hard and fast is the melodies that sit really well! Motörhead, Zeke are probably some of the groups they have listened to together with Slayer and Metallica and all this to build their own Vladmir Harkonnen style. Would be stupid to say more really because I think you should listen to the music instead of sitting here and reading and do you like hardcore with metal touch, Vladimir Harkonnen is really the group for you! In Ram it down I think I hear my old favoritepunkgroup The Bloods sound..wonderful!  29/6-2020

VLADIMIR HARKONNEN-SILENCE, AS LONG AS A THOUGHT, WHILE THE EXECUTIONERS ARE RELOADING(CD-CARGO RECORDS)

 

Jag fick öven denna skiva som kom ut 2008 och det är jag riktigt glad för. Kul att höra hur första skivan lät och visst har de utvecklats till en ännu bättre grupp även om denna skivan faktiskt är en riktigt bra hardcoreskiva med ett väldigt tätt sound. Jag gillar körerna som lyfter upp skivan och låter Phillips ganska “stygga” röst få lite avlastning. Det täta soundet gör också att man inte får många chanser till återhämtning och man är sådär fysiskt trött som man bara kan bli av sådan här musik och det känns som en underbar utmattning. Ett utmattningssyndrom som bara är härligt att känna. Intensivt är ett ord som återkommer till mig hela tiden och man känner verkligen hur adrenalinet rusar genom kroppen på ett positivt sätt och det är väldigt svårt att sitta still den här typen av musik och varför ska man göra det. Gillar ni inte Vladimir Harkonnen så är ni dumma I huvudet och då får ni skylla er själva! 29/6-2020


*******

VLADIMIR HARKONNEN-SILENCE, AS LONG AS A THOUGHT, WHILE THE EXECUTIONERS ARE RELOADING(CD-CARGO RECORDS)

I also got this album that came out in 2008 and I am really happy about that. Fun to hear how the first record sounded and certainly they have developed into an even better group, although this disc is actually a really good hardcore disc with a very dense sound. I like the choruses that lift the record and let Phillips's rather "naughty" voice get some relief. The dense sound also means that you do not get many chances for recovery and you are so physically tired that you can only get rid of such music and it feels like a wonderful fatigue. A fatigue syndrome that is just wonderful to feel. Intense is a word that comes back to me all the time and you really feel how the adrenaline rushes through the body in a positive way and it is very difficult to sit still this type of music and why should you do it. If you do not like Vladimir Harkonnen then you are stupid in your head and then you have to blame yourself! 29/6-2020

VLADIMIR HARKONNEN-INTO DREADNOUGHT FEVER(LP- JANML RECORDS  JANML0020)

 

Wow det här är verkligen musik som jag gillar och det är snabb punkrock med små små influenser från metal. Ni vet ungefär hur GBH låter hoppas jag och det är lite av samma bakgrund till musiken även om sångare låter helt annorlunda. Det är ett bra tempo i musiken och man njuter i fulla drag av gruppens album. Man får inte många lugna stunder med Vladimir Harkonnen och varför ska vi ha det när det handlar om högoktanig musik. Jag vill ha den här farten i musiken då och man blir glad av tempot tycker jag. Så att inte gilla detta är helt förbjudet för är ni inne på snabb och hård musik så vet jag att ni kommer att gilla det här riktigt mycket. Något annat skulle göra mig väldigt överraskad. Så kom igen nu och beställ skivan från skivbolaget för alla sådana här små mästerverk måste stödjas tycker jag och Vladimir Harkonnen seglar upp till ett favoritband just nu. 6/3-2020


********

VLADIMIR HARKONNEN-INTO DREADNOUGHT FEVER(LP-JANML RECORDS JANML0020)

 

Wow this is really music I like and it is fast punk rock with small little influences from metal. You know about how GBH sounds I hope and it is a bit of the same background to the music even though singers sound completely different. It is a good tempo in the music and you enjoy the band's full album. You don't get many calm moments with Vladimir Harkonnen and why should we have it when it comes to high octane music. I want this speed in the music then and you get happy with the tempo I think. So not to like this is totally forbidden because you are into fast and hard music so I know you will like this really much. Anything else would make me very surprised. So come on now and order the record from the record label for all these little masterpieces must be supported, I think Vladimir Harkonnen sails up to a favorite band right now. 6/3-2020