VLADIMIR HARKONNEN-INTO DREADNOUGHT FEVER(LP- JANML RECORDS  JANML0020)

 

Wow det här är verkligen musik som jag gillar och det är snabb punkrock med små små influenser från metal. Ni vet ungefär hur GBH låter hoppas jag och det är lite av samma bakgrund till musiken även om sångare låter helt annorlunda. Det är ett bra tempo i musiken och man njuter i fulla drag av gruppens album. Man får inte många lugna stunder med Vladimir Harkonnen och varför ska vi ha det när det handlar om högoktanig musik. Jag vill ha den här farten i musiken då och man blir glad av tempot tycker jag. Så att inte gilla detta är helt förbjudet för är ni inne på snabb och hård musik så vet jag att ni kommer att gilla det här riktigt mycket. Något annat skulle göra mig väldigt överraskad. Så kom igen nu och beställ skivan från skivbolaget för alla sådana här små mästerverk måste stödjas tycker jag och Vladimir Harkonnen seglar upp till ett favoritband just nu. 6/3-2020


********

VLADIMIR HARKONNEN-INTO DREADNOUGHT FEVER(LP-JANML RECORDS JANML0020)

 

Wow this is really music I like and it is fast punk rock with small little influences from metal. You know about how GBH sounds I hope and it is a bit of the same background to the music even though singers sound completely different. It is a good tempo in the music and you enjoy the band's full album. You don't get many calm moments with Vladimir Harkonnen and why should we have it when it comes to high octane music. I want this speed in the music then and you get happy with the tempo I think. So not to like this is totally forbidden because you are into fast and hard music so I know you will like this really much. Anything else would make me very surprised. So come on now and order the record from the record label for all these little masterpieces must be supported, I think Vladimir Harkonnen sails up to a favorite band right now. 6/3-2020