VIRGIN STEELE-SEVEN DEVILS MOONSHINE(5 CD-SPV 287430 BOX/BORDER)

Jag hade inte fattat att detta var en box med fem skivor så jag blev positivt överraskad när den damp ner i lådan. Som jag fattar det så är det 2 stycken best of Cd´s och tre CD med nya låtar och jag börjar med Ghost Harvest- Vintage 1 –Black wine for mourning.. Jag gillar deras inte så snabba metal inledningsvis som faktiskt jag tycker är riktigt bra och Seven Dead Within med en pratande röst i bakgrunden är riktigt fräck!  Jag hade för mig att det var mer thrash de spelade men här på denna skivan finns det nog mer från 70-talest metallblandat med tidigt 80-tal kan jag tycka. Lite mer avancerad musik än jag hade anat…nästan lite symfonisk metal ibland till och med. En underbar version av Wicked Game och överhuvudtaget får vi lite covers lite här och där på de första tre skivorna som Doors, Led Zeppelin, Bela Bartok, Jimi Hendrix och John Lee Hooker för att säga några. Vintage II. Red wine for warning känns liksom första skivan i denna serie som ett koncept. Det är samma musik som är ganska invecklad och symfonisk och jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en musikal eller något av det hårdare slaget! Tredje skivan Gothic Voodoo Anthems innehåller ett gäng symfoniska hårda låtar också och det känns ganska kul faktiskt att lyssna på. Passar bra som bara den att lyssna till på morgonen för det känns som om det är den typen av musik. Här är det mycket symfoniorkesterhjälp på låtarna så metall är det väl inte riktigt men mäktigt som bara den. Disc 4 på skivan är en best of efter vad jag förstår och den är fylld av lite mer powermetal mer än att det känns som om man är på en rockopera. Lite udda mixar av en del låtar och samlaren kan säkert hitta något här med! The spirit of steele är en riktigt smäktande ballade som smälter många hårdrockshjärtan kan jag tänka mig! Femte skivan är också en best of skiva och här får vi mer prov på lite snabbare alster som jag trodde Virgin Steele mest pysslade med och de här fem skivorna har berikat mitt liv en hel del faktiskt. Ni förstår att de tre första är lite annorlunda för att vara metal men riktigt intressanta. Jag tror inte skivan kommer att bli så väldigt dyr och ni får många minuters musik för pengarna….20/11-2018


******

VIRGIN STEELE-SEVEN DEVILS MOONSHINE(5 CD-SPV 287430 BOX/BORDER)

I did not realize that this was a box of five discs so I was pleasantly surprised when it was arrived in the box. As I get it, there are 2 best of CDs and three CDs with new songs and I start with Ghost Harvest-Vintage 1 -Black wine for mourning .. I like their not so fast metal initially as actually I think t´s really good and Seven Dead Within with a talking voice in the background is really cool! I thought it should be more thrash they played but here on this record there is probably more from the 70's metal mixed with the early 80's I can think. A little more advanced music than I had imagined ... almost a little symphonic metal sometimes. A wonderful version of Wicked Game and at least we get some covers here and there on the first three discs like Doors, Led Zeppelin, Bela Bartok, Jimi Hendrik and John Lee Hooker to say a few. Vintage II. Red wine for warning feels like the first disc in this series as a concept. It is the same music that is quite intricate and symphonic and I imagine it could be a musical or something of the that kind! Third album Gothic Voodoo Anthems contains a bunch of symphonic hard songs as well, and it is quite fun to actually listen to it. It's good to just listen to the morning because it feels like that kind of music. Here is a lot of symphonyorchestrahelp on the songs so metal is not really but really powerful as hell just because of that. Disc 4 on the disc is a best of what I understand and it is filled with a little more powermetal more than it feels like you are on a rock opera. A little odd mix of some songs and the collector can certainly find something here with! The spirit of steele is a really nice ballad that melts many hard rock hearts, I can imagine! The fifth disc is also a best of record and here we get more samples of a little faster productions in the way I thought Virgin Steele was most fond of and these five records have enriched my life a lot actually. You understand that the first three are a bit different to be metal but really interesting. I do not think the discs will be so very expensive and you get many minutes of music for the money ... .20/11-2018

VIRGIN STEELE-THE HOUS EOF ATREUS ACT I & ACT II(3 CD SPV 269922/BORDER)

Virgin Steele är ett namn som jag sett I alla år men aldrig hört egentligen. Här är något slags konceptalbum med två akter av en Barbarisk Romantisk opera i speedmetal stil. Som tredje skiva får vi här en det extra låtar och det kan både vara remixer, singel och akustiska låtar som finns där. Allt som allt är det 51 låtar på skivan och det är en skiva som upptar nästan hela min förmiddag och jag är inte ledsen för det. Det är en väldigt välspelad metal med mycket bra instrumentalister och jag uppskattar det ganska mycket i alla fall. Det är snygga solon och kopplingen klassisk musik och metal får sig ännu en skjuts framåt här med hjälp av Virgin Steele och det blir ju inte svårare att göra kopplingen när man hör fioler i bakgrunden ibland men det är väl mest melodierna jag reagerar för att det finns mycket likheter där. Så detta är en orgie i tuffa gitarrer, snygga melodier och en sångare som faktiskt gör det riktigt bra! 4/5-2016


******

VIRGIN STEELE-THE HOUS EOF ATREUS ACT I & ACT II(3 CD SPV 269922/BORDER)

Virgin Steele is a name that I have seen in all the years but never actually heard. Here are some sort of concept album with two acts of a Barbaric Romantic opera in speed metal style. The third disc, we get extra songs and it can be both remixes, singles and acoustic songs that are there. All in all, the 51 songs on the album and it's a record that occupies almost my whole morning and I am not sorry for it. It's a very well played metal with very good instrumentalists and I appreciate it very much anyway. There are fancy solos and the clutch classical music and metal gets yet another boost this with the help of Virgin Steele and it is of course not difficult to make the connection when you hear the violins in the background at times but it is well most songs I react to there a lot of similarities there. So this is an orgy in harsh guitars, nice melodies and a singer who actually do it really well! 4/5-2016

VIRGIN STEELE-NOCTURNE OF HELLFIRE & DAMNATION(CD-SPV 268262/BORDER)

Tre av de fyra medlemmarna i Virgin Steeles medlemmar ser ut som man ”ska” göra när man spelar metal av denna typ. Men det är faktiskt mycket bättre än jag någonsin trodde att det skulle vara och deras powermetalliknande musik är faktiskt ganska trevlig att lyssna på. Det beror säkert ganska mycket på att det är tuffare än många andra i genren för det är snygga körer och en sångare som inte sjunger i falsett som många andra gör utan här är det olika sångröster på samma sångare och det gör mycket tycker jag…Jag kan ju tänka mig att de är väldigt bra musiker men det är inget som är viktigt för mig men det klart att det gör saker och ting bättre i alla fall i denna typen av musik. Så vill ni ha traditionell metal så tycker jag att Virgin Steele kan ge er det! 15/6-2015

******

VIRGIN STEELE-NOCTURNE OF HELLFIRE & DAMNATION(CD-SPV 268262/BORDER)

Three of the four members of Virgin Steele's members look like they "should" do when playing Metal of this type. But it is actually much better than I ever thought it would be and their power metal-like music is actually quite pleasant to listen to. It depends certainly quite a lot of it is tougher than many others in the genre because it is looking choruses and a singer who does not sing in falsetto as many others do, but here it's different voices on the same singer, and it does a lot, I think ... I can of course imagine that they are very good musicians but there is nothing that is important to me but it is clear that it makes things better in all cases of this kind of music. Would you like to have traditional metal I think Virgin Steele can give you that! 15/6-2015