VIHAN MUNA-KIIHTYBEESSÄ MIELENTILASSA(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 228)

 

Finsk punk har ju alltid varit intressant och Vihan Muna ger oss en intressant punkrock som är svårbeskrivbar för i inledningslåten Polpa grillaa taas har de ett sound som är svårdefinerbart och det är väldigt mycket lju om man säger så…Jag tänker på gammal svensk progg(fast detta är ju på finska såklart) tillsammans med punkrock och det är som sagt väldigt mycket ljud. Dag Vag på finska när de spelade som punkigast kanske? Så det är inte någon rak klassisk finsk punk vi får här utan här får mnan nästan tänka efter lite när man lyssnar och det är kul med music som är lite oförutsägbar för det tycker jag att Vihan Munas musik är.Det skulle vara intressant att få veta vad deras låtar handlar om för det är lite svårt att förstå men jag gillar verkligen deras Vesku on öija som är en ganska tung låt med en text som handlar om….???? Kolla in för det är gruppen värd och framförallt är Stupido Records värda det…21/12-2020


*******

VIHAN MUNA-KIIHTYBEESSÄ MIELENTILASSA(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 228)

Finnish punk has always been interesting and Vihan Muna gives us an interesting punk rock that is difficult to describe because in the introsong Polpa grillaa taas they have a sound that is difficult to define and it is very nice if you say so… I think of old Swedish prog (but this is in Finnish of course) together with punk rock and it is as I said very much sound. Dag Vag in Finnish when they played the most punk perhaps? So it's not some straight classic Finnish punk we get here but here you can almost think about a bit when you listen and it's fun with music that is a bit unpredictable because I think Vihan Muna's music is. It would be interesting to know what their songs are about because it's a little hard to understand but I really like their Vesku on öija which is a pretty heavy song with a text that is about…. ???? Check it out because the group is worth it and above all Stupido Records is worth it… 21/12-2020