VENOM-THE SINGLES(CD-DISSONANCE)

 

Fem singlar förpackade på en och samma skiva…Ofta tänker man ju egentligen inte grupper som Venom att släppa singlar egentligen. Med låtar som In League With satan, In Nomine Satanas och Warhead är det svårt att misslyckas. I In League with satan är det nästan ett Motörhead-liknande sound ibland. Kanske inte röstmässigt men drivet är det samma. Jag gillar deras lite primitiva sound som de har på de här låtarna och det ger en mer punkigare feeling än vad andra metalband ger egentligen. Detta är ju en kulturgärning och ska ni bara ha en skiva med Venom så kanske denna vore att föredra. Ganska enkelt men ack så bra! 15/3-2018


*******

VENOM-THE SINGLES(CD-DISSONANCE)

Five singles packed on one and the same disc. You often do not really think groups like Venom really released singles. With songs like In League With Satan, In Nomine Satanas and Warhead, it's hard to fail. In In League with Satan, it's almost a Motörhead-like sound sometimes. Maybe not the voice but the drive is the same. I like their little primitive sound as they have on these songs and it gives a more punkier feeling than other metal bands really give. This is a culture thing, and you if you only would have a disc with Venom so maybe this would be preferable. Pretty simple but oh so good! 15/3-2018

VENOM-ASSAULT(6CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här boxen kommer ut den 5 januari och innehåller alla deras Assault-skivor som släpptes mellan åren 1985-87 där de blandade studiolåtar med outgivna livelåtar och nu låter de fler människor ta del av dessa låtar. Först ut är Canadian Assault och det är en riktigt trevlig skiva och det är lustigt med Venom att de ändå blivit så stora för de har ett ganska primitivt sound egentligen men som gammal punkare uppskattar man dem….bäst på denna skivan är Women tycker jag med sitt snabba och distade sound. American Assault är andra skivan ut och den skiljer sig inte nämnvärt från canadian såklart. Samma upplägg som på alla dessa skivor men det tar inte ifrån den att det är bra fart på låtarna och Venom är fräcka! French Assault innehåller min favoritlåt In Nomine Satanas…Jag tror säkert att en Venomdiggare kommer att bli glad för alla dessa skivor och det är en guldgruva för dem…Bloodlust är min favorit på Japanese Assault och så många bar låtar de gjort egentligen i den lite primitiva stilen av thrashmetal eller vad man ska kalla det…German Assault börjar med låten Nightmare som är en tung sak som jag gillar. Här får vi med en radiointervju också så detta är enda skivan som har 7 spår. Skandinavien har ju fått vara med på en skiva också och det är ju trevligt. Låtarna kommer ju tillbaka lite grand och detta kanske inte är en box som den oinvigde köper utan den som vill ha allt med Venom! 5/12-2017


*******

VENOM-ASSAULT(6CD-DISSONANCE RECORDS)

This box comes out on January 5th and contains all their Assault discs released between 1985 and 1987, where the mixed studio songs with unreleased live songs and now the more people let them share these songs. First out is Canadian Assault and it's a really nice album, and it's fun with Venom that they've become so big because they have a pretty primitive sound really, but like old punk you appreciate them. The best of this album is Women I like with its fast and distant sound. American Assault is the second disc and it does not differ appreciably from Canadian. The same layout as on all these discs but it does not take it away that the songs are good and Venom is frank! French Assault contains my favorite song In Nomine Satanas ... I'm sure a Venomist will be happy for all these records and it's a gold mine for them ... Bloodlust is my favorite at Japanese Assault and so many songs they actually made in that little primitive the style of thrash metal or what to call it ... German Assault begins with the song Nightmare which is a heavy thing that I like. Here we also get a radio interview so this is the only record that has 7 tracks. Scandinavia has been on a record too and that is nice. The songs will be back a bit on every record and this may not be a box that the uninvited buys, but anyone who wants everything with Venom! 5/12-2017