VENNA, AINO-JOULU(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD172)

Julmusik på finska kan det vara något. Trots det lite udda språket för oss så låter julmusiken riktigt trivsam faktiskt och man känner faktiskt julstämningen komma lite grand. Happy Xmas av John och Yoko är väl det kändaste de gör på denna skiva och det är ju inte en helt fel version. Jag tycker ni ska ta chansen att lyssna till hennes version. Jag trodde nog aldrig att jag skulle uppskatta den här skivan så pass mycket som jag faktiskt gör och varför inte kan man ju undra men jullåtar har ett budskap och det är ofta religiös och det är ju inte jag så det är kanske därför det passar mig bra! Fräckt! Hennes franska låter underbar i petit Papa Noel om ni vill veta!  9/12-2016

******

VENNA, AINO-JOULU(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD172)

Christmas in Finnish, can it be something. Despite the odd language to us as Christmas music sounds quite pleasant indeed and you actually feel the Christmas spirit to come a little. Happy Xmas by John and Yoko is well-known and she does it on this album and it's not an entirely wrong version. I think you should take the chance to listen to her version. I thought probably I'd never appreciate this album as much as I actually do and why no one can wonder but Christmas songs has a message and it is often religious, and it's not me so perhaps that is why it suits me fine ! Cool! Her French sounds wonderful in Petit Papa Noel, if you want to know! 9/12-2016

VENNA, AINO-TIN ROOF(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 146)

Den här kvinnan ser ut som….jag vet inte alls vad jag skulle skriva där utan mer att hon har ett utseende som gör att jag inte kan fastställa alls vilken musikstil hon kommer att ha! Hon sjunger på engelska…Väldigt lugn musik är det i alla fall och jag kommer att tänka på en artist som Tori Amos för att säga något och den typen av lite lugnare musik. Det är i alla fall väldigt välspelat och jag tror helt klart att den här typen av musik är musik som man kan ta det väldigt lugnt till… Jag förstår ju att Gershwin har skrivit en av låtarna och det är lite gammal känsla som lägger sig som en matta över hela ljudbilden. Kanske inte den vanliga Skrutt-musiken om man säger så men helt OK som avslappningsskiva.  19/3-2015

******

VENNA, AINO-TIN ROOF(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 146)

This woman looks like ... I do not know what I would write there, but more that she has a look that makes me unable to determine at all what style of music she will have! She sings in English ... Very quiet music is it anyway and I will think of an artist Tori Amos to say something and that kind of a little quieter music. It is in any case very well played and I think quite clear that this type of music is music that you can take it very easy to ... I understand that Gershwin wrote one of the songs and it's a bit old feeling that settles as a carpet throughout the mix. Maybe not the usual Skrutt-music if you say so but perfectly OK as relaxation CD. 19/3-2015

VENNA, AINO- MARLENE(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD137)

Jag vet egentligen inte så mycket om denna artist förutom att hon är finska….Marlene heter skivan och tydligen var Dietrich med namnet Marlene hennes idol och det kan man kanske höra i musiken om man vill och framförallt Aino röst påminner om gamla sångerskor som Piaf och Dietrich. Musiken är också en sorts tivoliaktig musik som har spår från många år tillbaks men ändå känns soundet nytt och spännande på nåt sätt. Det är som ni förstår väldigt lågmält men på något sätt livfullt ändå om man säger så och jag gillar hennes sätt att sjunga och det känns som om Stupido Records har hittat en världsartist här. 14/11-2012

********

VENNA, AINO- MARLENE(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD137)

I don´t really know so much about this artist except that she is from Finland….Marlene is the records name and Dietrich with the same name Marlene was her idol and that can you hear in the music if you want and most of all in Ainos voice which reminds me about old singers like Piaf and Dietrich. The music is some sore of amusmentparkmusic which have traces from many years back in the same time as it sounds really new and exciting in some way. You understand that this is really low styled music but it´s really playful and full of life in the same time and I like her way to sing and it feels like if Stupido Records have found a world artist here. 14/11-2012