VENENO-MOTÖRHEADBANGER(KASSETT-JANML RECORDS

 

Kassetter är ju inte så vanligt att jag får nuförtiden och det är tur att jag har en kassettspelare i garaget. Med Lemmy på framsidan så förstår vi ganska snabbt att det är en hyllning till vår käre Lemmy. Det kan inte bli för många av dessa hyllningar och Veneno lyckas verkligen med sin. Det är inte så att de hymlar med influenser I titellåten även om sångaren inte låter som Lemmy och det är ju rätt skönt tycker jag för då hade det nästan blivit löjligt. Det är snabb punkig Motorheadliknande music och det är manga oktan här. Jag gillar verkligen energin och tempot och även om jag är slut efter tre låtar så skulle jag helt klart se mer låtar på kassetten för det är välspelat, tufft och framförallt är det riktigt bra. De två andra låtarna Rock in hell forever och High energy rock n roll sammanfattar Lemmy och hans musik och Veneno knyter ihop säcken och jag vill höra mer med gruppen! 6/3-2020


*******

VENENO-MOTÖRHEADBANGER(KASSETT-JANML RECORDS

Cassettes are not so common that I get nowadays and it is fortunate that I have a cassette player in the garage. With Lemmy on the front, we understand quite quickly that it is a tribute to our dear Lemmy. There cannot be too many of these tributes and Veneno really succeeds in their ribute. It's not that they hum with influences in the title song even though the singer doesn't sound like Lemmy and that's pretty nice I think because then it would have almost been ridiculous. It's fast punk Motorhead-like music and there's plenty of octane here. I really like the energy and the tempo and even though I am exhausted after three songs I would definitely wanted more songs on the cassette because it is well played, tough and above all it is really good. The other two songs Rock in hell forever and High energy rock n roll summarize Lemmy and his music and Veneno ties the bag together and I want to hear more with the group! 6/3-2020