VARONEN, TUMPPI & PROBLEMS-OUTOJA KIKSEJÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 212)

Tummpi är ju ledsångare i Problems vad jag vet och jag vet inte varför gruppen kallas så här men det finns säkert en förklaring.  Visst finns det en punktouch i vad de gör och det gillar jag men det finns något annat bekant i första låten som påminner mig om något som jag inte kan komma på...Musiken blir tuffare i andra låten Hei Mies för att lugna ner sig lite grand och Täälä Mä oon låter nästan som när The Saints gick från punk till lugnare musik. Rock med punkattityd. Det är lite som med Pelle Miljoonas skivor att det är väldigt olika musik på dem. Ibland låter det väldigt polerat, ibland lite punkigt och det är väl så det blir när man blir äldre. Man kan inte vara arg hela tiden. Men musikaliskt är det i alla fall musik som tilltalar mig för det mesta så  jag tycker att skivan har ett värde av underhållning som jag uppskattar. Faktiskt tycker jag kanske de lugnare låtarna som Täälää mä oon och Oteja Kisejä där jag tycker deras sound kommer mest till sin rätt. Men punkiga Ihan Sama är ju underbar!  27/7-2020

********
VARONEN, TUMPPI & PROBLEMS-OUTOJA KIKSEJÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 212)

Tummpi is the lead singer in Problems as far as I know and I do not know why the group is called like this but there is certainly an explanation. Of course there is a punktouch in what they do and I like that but there is something else familiar in the first song that reminds me of something I can not can come up with ... The music gets tougher in the second song Hei Mies to calm down a bit  and Täälä Mä oon sounds almost like when The Saints went from punk to calmer music. Rock with punk attitude. It's a bit like with Pelle Miljoona's records that there is very much different music on them. Sometimes it sounds very polished, sometimes a little punk and that's how it gets when you get older. You can not be angry all the time. But musically, it is at least music that appeals to me most of the time so I think the album has a value of entertainment that I appreciate. In fact, I think maybe the calmer songs like Täälää mä oon and Oteja Kisejä where I think their sound comes most to its right. But the punky song Ihan sama is really wonderful !27/7-2020