VARDIS-100MPH(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Detta är Vardis debutskiva och de gjorde en såpass ovanlig sak so matt göra en liveskiva med en gång. Det ska tydligen vara någon slags hårdrock och det är hård rock men det är kanske inte den metal som vi är vana att höra utan jag tycker att Vardis spelar en mer rock n roll orienterad musik här faktiskt. Det är kaxigt att släppa en live det första man gör och varför inte njuta av det och även om jag inte är något större fan av liveskivor egentligen så kan jag faktiskt uppskatta denna skivan en hel del. Jag är ju uppväxt med Status Quo och 70-talshårdrock så varför inte. Vardis förvaltar det arvet riktigt bra! Lite bluesigt ibland också! 14/7-2017


******

VARDIS-100MPH(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

This is Vardis debut album and they made such an unusual thing so daring to make a live disc right away. It's supposed to be some kind of hardrock and it's hard rock but maybe it's not the metal we're used to hearing, but I think Vardis plays a more rock-rolled styled music here actually. It's cool to release a live the first thing you do and why not enjoy it and even though I'm not a big fan of liverecords, I really can appreciate this album a lot. I grew up with Status Quo and 70s hard rock so why not. Vardis manages that legacy really well! A bit bluesy sometimes too! 14/7-2017

VARDIS-THE WORLD´S INSANE(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Andra skivan med Vardis har en cover av Hawkwinds Siler machine eller rättare sagt två stycken covers eftersom det finns en moog experiment version av den också. Det finns till och med säckpipa med i deras musik och det är lite annorlunda för ett hårdrocksband kanske. De har till och med besök av Status Quos keyboardist Andy Bown på denna skivan och det kanske inte är så konstigt för de spelar en liknande musik som Status och med ganska enkla medel och ackord får de till en boogie rock liknande metal som är lätt att nynna med i. Så det är musik som gör mig glad och deras version av Hawkwinds Silver Machine är en bra cover och det är alltid kul med bra covers tycker jag. Men Vardis är en grupp som kanske inte kommer att gå till historien som världens bästa men de har mycket spelglädje i alla fall. 14/7-2017


******

VARDIS-THE WORLD´S INSANE(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

The second disc with Vardis has a cover of Hawkwinds Siler machine or rather two covers because there is a moog experiment version of it too. There are even bagpipes in their music and maybe it's a bit different for a heavy metal band. They even have a visit to Status Quos keyboardist Andy Bown on this album and maybe it's not that strange because they play a similar music like Status and with quite simple means and chords they get into a boogie rock like metal that's easy to hum along with. So it's music that makes me happy and their version of Hawkwinds Silver Machine is a good cover and it's always fun with good covers I think. But Vardis is a group that may not go to history as the world's best but they have a lot of fun when they play. 14/7-2017

VARDIS-QUO VARDIS(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Tredje skivan med Vardis kom ut nån gång i mitten av 80-talet och sedan lade de av 1986 efter 8 år som band. Denna skiva är nog den bästa med gruppen för här tycker jag mig höra lite mer glamrock i bakgrunden och det passar ypperligt in i deras musik, Sweet och T.rex blandat med lite hårdare saker och då kan det bli riktigt bra och det blev det faktiskt här. Det är väldigt svängig musik och man har lite svårt att sitta still till detta för det går fort, har mycket melodier och bra sång. Kanske inget nytt på något sätt och hur kan det vara det när det har över 30 år på nacken men för mig är det en ny grupp och jag blev positivt överraskad av deras enkla men trevlig musik! 14/7-2017


*******

VARDIS-QUO VARDIS(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

The third album with Vardis came out sometime in the mid 80's and then they left the stage 1986 after 8 years as a band. This record is the best with the group and I think I hear a little more glamrock in the background and it fits well into their music, Sweet and T.rex mixed with some harder things and then it can be really good and it actually became here. It's very swinging music and you have a hard time stuck to this because it's fast, has a lot of melodies and good vocals. Maybe nothing new in any way and how could it be when it's over 30 years on the neck but for me it's a new group and I was pleasantly surprised by their simple but nice music! 14/7-2017

VARDIS-RED EYE(CD-SPV 269642/BORDER)

 

Den här gruppen gör sitt första album på 30 år efter vad jag förstår. Jag trodde på någon slags powermetal men inledningsvis tycker jag nästan att de låter som en blandning av Danzig och Mustasch eller något sådant! Titellåten är en ganska släpig och riktigt tuff rocklåt med metalinfluenser men det låter bra…riktigt bra! Det är verkligen ingen traditionell powermetal eller thrash metal eller något sådant. Här snackar vi mer rock n roll med lite sydstatskänsla och det känns ganska coolt faktiskt men det är egentligen inte den typ av musik som jag gillar. Men det är i vilket fall kul med en grupp som vågar göra något annat och det gör verkligen Vardis och vill ni ha något annorlunda i metalgenren så varför inte? 4/5-2016


******

VARDIS-RED EYE(CD-SPV 269642/BORDER)

This group makes its first album in 30 years, I understand. I believed it will be some kind of power metal, but initially, I think almost that sounds like a mixture of Danzig and Mustasch or something like that! The title song is a rather sluggish and really tough rock song with metal influences, but it sounds good ... really good! There is really no traditional power metal or thrash metal or something. Here we're talking more rock n roll with a little southernrockfeeling and it feels pretty cool actually, but that's not really the kind of music that I like. But it is in any case fun with a group that dares to do something different and Vardis really do that and do you want something different in the metal genre, so why not? 4/5-2016