VALKYRIANS-DOUBLE BARRELLED(2 CD STUPIDO RECORDS PORKPIE CD 06154)

Två tidiga Valkyrianssksivor som en dubbel CD med några extralåtar….inte helt fel. Kan tänka mig att de kanske är lite svåra att få tag på idag. En av de bättre skapunkgrupper som jag vet och så kommer de från Finland. Jag har ju hört skivorna förut men det var ett tag sedan och här blir det några extralåtar och det är tre livelåtar plus en video på High & Mighty. Annars är det mycket välspelad skamusik i samma anda som gamla engelska skagrupper på en här skivan och man känner sig dansant när man lyssnar till den. Kanske inget eget ännu men det komma skall. På The beat of our street blir det riktigt bra och de har hittat sin egen stil tycker jag. Som extralåt får vi Too Drunk to Fuck och Big 6 och en låt som Too drunk to fuck blir aldrig dålig och inte heller i Valkyrians sällskap. En av de bättre skagrupperna i världen…så det så! 14/12-2016

********

VALKYRIANS-DOUBLE BARRELLED(2 CD STUPIDO RECORDS PORKPIE CD 06154)

Two early Valkyrianssksivor as a double CD with some extra songs ... .Not quite wrong. Can imagine that they might be a little hard to get over today. One of the better skapunkgroups that I know and they come from Finland. I have heard the discs before but that was a while ago and it gets a few extra songs and there are three live songs plus a video on High & Mighty. Otherwise it is very well played ska music in the vein of old English skagroups on this disc and you feel to dance when you listen to it. Maybe not so own yet but it will come. The beat of our street, it will be really good and they have found their own style, I think. As  extrasong we get Too Drunk to Fuck and Big 6 and a song like Too drunk to fuck will never be bad, nor in Valkyrians company. One of the better skagroups in the world ... so so! 14/12-2016

VALKYRIANS-ROCK MY SOUL(CD-STUPIDO RECORDSTWINCD 153)

För några år sedan gjorde ju finska Valkyrians ett av de bästa coveralbum jag vet där de tolkade gamla punkklassiker i skastil. Jag skulle gärna ha en volym 2 på den. På denna skivan tycker jag att de har fått till ett annat sound och då handlar det om skamusik och som den lät på 60-talet tycker jag. Det svänger som bara den såklart och jag skulle verkligen vilja säga att det är riktigt bra skamusik. Den visar upp glädje och kärlek till skarötterna på ett ypperligt sätt. En låt som Suzie är ypperligt bra och sångaren låter riktigt svart hör och det är menat som en komplimang. Valkyrians är verkligen ett band som inte behöver ha punk i sin musik för att få det att låta fräckt för det räcker faktiskt att de verkligen bara spelar rytmisk musik och resten ligger i deras gener tror jag. 24/10-2015

*******

VALKYRIANS-ROCK MY SOUL(CD-STUPIDO RECORDSTWINCD 153)

A few years ago, the Finnish Valkyrians one of the best cover album, I know where they interpreted old punk classic in skastyle. I would like to have a volume 2 on it. On this album, I think they've got a different sound, and then it is about skamusic and as it sounded in the 60s, I think. It swings really much and I would really like to say it's really good ska music. It shows the joy and love of skaroots in a great way. A song that Suzie is superbly well and the singer sounds really black hear and it's meant as a compliment. Valkyrians is really a band that does not need to have punk in their music to make it sound brazenly to suffice fact that they are really just playing rhythmic music and the rest is in their genes, I think. 24/10-2015

VALKYRIANS-PUNKROCKSTEADY(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 125)

En skagrupp från Finland som gör covers på gamla punklåtar. Kan det bli så mycket bättre. 14 låtar av varierande punk och new wave kvalité har fått sina låtar gjorda här och mina favoriter är de som följer. Heart of Glass av Blondie som passar ypperligt som skalåt….Roligast är väl Career Opportunities av Clash som låter nästan skämtsam i sådan här version. Riot Squad av Cocksparrer passar bra ihop med körer och reggae. Devos galna Mongoloid har fått ett nytt ansikte med Valkyrians. En av världens bästa låtar Another girl another planet kan ju inte bara dålig i skaversion. Känns finns också att känna sig glad när man hör en Joy Division-låt som man gör i deras Disorder. Kul att få in lite riktiga reggaetakter i en 999-låt. Astro Zombies(Misfits) är ju också en fantastisk låt som faktiskt gör sig riktigt bra med gung i musiken. Skivan avslutas med fyra riktigt bra låtar av Sham 69, Ruts, Adverts(med TV Smith) och Elvis Costello…..14/10-2011

********

VALKYRIANS-PUNKROCKSTEADY(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 125)

A skagorup from Finland which does covers on old punksongs. Can it be so much better. 14 songs of varying punk and new wave quality have got their songs done here by Valkyrians and my favourites is here lik follows. Heart of Glass by Blondie suits really well into the skacostume..most fun is Clash Career Opprtunities which almost sounds like a joke in a version like this. Riot Squad by Cocksparrer suits well into with choirs and reggae. Devos mad Mongoloid have got a new face with Valkyrians. One of the worlds best songs Another girl Another Planet can´t be bad in skaversion. It feels really good to feel happy once upon a time in a Joy Division-song which you do when you hear their Disorder. Fine to get in some reall reggaetunes in a 999-song. Astro Zombies(Misfits) is also a fantastic song which makes itself really good into with some swinging in the music.  The record have four really good songs by groups like Sham 69, Ruts, Adverts(with TV Smith) and Elvis Costello. 14/10-2011

VALKYRIANS-THE BEAT OF OUR STREET(CD STUPIDO TWIN CD 106)

Det här är musik att bli riktigt glad till och framförallt dansa till för dessa finska gentleman har verkligen gjort en dansant skiva och då menar jag inte att de gjort en eurotechno skiva eller liknande. Utan här är det ganska traditionell ska utan några som helst inslag av punkrock eller något liknande.Två covers får vi med på skivan och det är en Judge Dread låt och lite mer överraskande en Dead Kennedys-låt. Den gör de riktigt bra och varför inte en hel skiva med punkcovers. Men de egna låtarna i denna popskastilen håller hög klass och är ni intresserade av reggae/ska så gör er besväret att kolla in gruppen. 11/2-2010

*******

VALKYRIANS-THE BEAT OF OUR STREET(CD STUPIDO TWIN CD 106)

This is music I become really happy to hear and I want to dance to this because these finnish gentlemens have really done a dancing record and then I don´t mean that they have done an eurotechno record or similar. Because this is a really traditional ska without some sort of punkstenches or similar. Two covers is also on this record , one Judge Dread song and a little bit more surprising a Dead Kennedys-song. They do it really good and why not a whole record with punkcovers. But the own songs in the popskastyle holds high class and are you interested of reggae/ska you must try to listen to this group.  11/2-2010