VÅLDSAMT MOTSTÅND-THE GREAT EQUALIZER(CD-HÖGRE TEMPO RECPRDS HTR 3)

 

Jag trodde ju att de skulle sjunga på svenska när de har et svenskt namn men ack vad jag bedrog mig. Men det hade kanske inte spelat så stor roll när man lyssnar för man hör inte så mycket av vad de sjunger. Det är ett ganska galet tempo i deras musik och hardcore är väl den rätta benämningen på detta måste jag säga. Texterna är väl ungefär de vanliga punktexterna och det är kanske inte något nytt men det som är lite annorlunda för hardcoremusik är att han nästan growlar lite i någon av låtarna. Men oftast är det skrik av ångest som kännetecknar sångaren Martins röst och jag tycker det är riktigt intressant. Det är kanske tur att det inte är mer låtar på skivan än vad det är för jag känner mig alldeles slut(på ett positivt sätt) efter att ha lyssnat på skivan! Svensk hardcore håller hög klass som alltid och är ni inne på lite mer aggressiv hardcore så tycker jag absolut att ni skall kolla in Våldsamt Motstånd!  10/5-2017


*******

VÅLDSAMT MOTSTÅND-THE GREAT EQUALIZER(CD-HÖGRE TEMPO RECPRDS HTR 3)

I thought that they should sing in Swedish when they have a Swedish name but oh what I deceived. But it might not have played such a big part when you listen because you do not hear much of what they are singing. It's a pretty crazy tempo in their music and hardcore is well the right name for this I have to say. The lyrics are well about the usual in punk and may not be anything new, but what's a bit different for hardcore music is that he almost growls in some of the songs. But usually it's scream of anxiety that characterizes the singer Martin's voice and I think it's really interesting. Perhaps that is no more songs on the disc than it is because I feel completely overdriven(in a positive way) after listening to the disc! Swedish hardcore is in high class as always, and if you're into a bit more aggressive hardcore, I really think you should check out Vpldsamt Motstånd! 10/5-2017

VÅLDSAMT MOTSTÅND-EP 2014(SINGEL)

 

Fick några gamla skivor i samband med intervjun och detta är en vinylsingel med fyra låtar med låtar som Gamla Goda gärningar, Allting svartnar, Ex-punk och Snake People. Det är kul att höra deras desperata sångare skrika ut ångest på det sätt han gör och varför inte. Man måste vara förbannad i denna värld och då är att spela musik ´la hardcore på detta vis ett sätt att få ut ilskan. Jag tycker nog att gruppen låter riktigt sammansvetsad på denna skiva och det är både tungt och ibland snabbt men jag gillar deras kompakta sound som har influenser både från Discharge och från tung metal på samma gång. Så varför inte göra en vinylinvestering i denna skiva….ni som är inne på snabb och tuff musik kommer inte att bli besvikna. 15/5-2017


*******

VÅLDSAMT MOTSTÅND-EP 2014(SINGEL)

Got some old discs in connection with the interview and this is a vinylrecord with four songs with songs like Gamla Goda gärningar, Allting svartnar, Ex-punk and Snake People. It's fun to hear their desperate singers scream out anxiety the way he does and why not. One has to be angry in this world and then playing 'hardcore' in this way is a way to get rid of the anger. I think the group sounds really welded on this disc and it's both heavy and sometimes fast but I like their compact sound that influences comes from both Discharge and heavy metal at the same time. So why not make a vinyl investment in this disc ... .you who is in the fast and tough music will not be disappointed. 15/5-2017

 

VÅLDSAMT MOTSTÅND-CD 2013(CD-HÖGRE TEMPO HTR1)

 

Många svenska låttitlar på skivan och det gillar jag. Inledningsvis är det nästan lite grindaktig sång eller grindaktig musik kanske jag ska säga så en låttitel som Bomber och Granater passar ypperligt! På den vägen är det och med en sångare som growlar fram texterna så kanske det inte spelar någon roll om det är svenska eller engelska texter kanske någon av er tycker men jag föredrar det svenska ändå.  De 8 låtarna är i alla fall en uppvisning i bra svensk tuff punk/HC/Meral och varför inte ge Våldsamt Motstånd en chans att lyssnas till. Köp skivan , lyssna på bandcamp , gör vad som helst men lyssna till gruppen och dess hårda musik i alla fall! 15/5-2017


*******

VÅLDSAMT MOTSTÅND-CD 2013(CD-HÖGRE TEMPO HTR1)

Many Swedish song titles on the record and I like it. Initially, it's almost a bit of grindsong or grindy music, maybe I'll say a song title like Bomber and Granater fits well! On that road it's with a singer who growls the lyrics so maybe it does not matter if there are Swedish or English texts maybe some of you think but I prefer the Swedish anyway. The 8 songs are in any case a show of good Swedish tough punk / HC / Meral and why not give Våldsamt motstånd a chance and listen to them. Buy the disc, listen to band on band camp, do anything but listen to the group and its hard music anyway! 15/5-2017