V-42(CD-M & O MUSIC)

 

Inte så långt namn på en grupp eller vad sägs om V. Inte heller titeln på skivan är så långt 42. Mest låtar på franska men också en engelsk cover på en Pink Floyd-låt…Welcome to the machine. Producenten har tydligen jobbat på Iggy och Bowie och det låter ju lovande. Ganska svårt inledningsvis att säga vad det är för genre men jag tyker mig höra lugna RHCP på samma gång som traditionell rock. I andra låten Hyper-lacrimal låter det lite tuffare men det är ändå svårt att genreplacera och jag vet inte om det är ett bra eller dåligt omen. Entre ces mains är en känslosam låt som jag gillar men frågan kvarstår…vilken grupp av människor kommer de att attrahera…många hoppas jag. Skivan andas ett lugn och det ska de ha all cred och jag gillar att luta huvudet bakåt och bara njuta ibland och visst finns det Pink Floyd-influenser här och där, det måste jag säga….helst i Sputnik. 7/11-2019


******

V-42(CD-M & O MUSIC)

Not so long name of a group or what about V. Nor is the title of the record so long: 42. Most songs in French but also an English cover on a Pink Floyd song ... Welcome to the machine. The producer has apparently worked with Iggy and Bowie and that sounds promising. Quite difficult at first to say what genre it is but I seem to hear calm RHCP at the same time as traditional rock. In the second song Hyper-lacrimal it sounds a little tougher but it is still difficult to place genre and I do not know if it is a good or bad omen. Entre ces mains is an emotional song that I like but the question remains ... what group of people will they attract ... many I hope. The album breathes a calm and they should have all the cred and I like to tilt my head back and just enjoy sometimes and of course there are Pink Floyd influences here and there, I have to say that ... at all in Sputnik. 7/11-2019