USURPER-SKELETAL SEASON(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Denna skiva kom från början ut 1999. Gruppen kommer från Chicago och det är den typ av metal jag gillar mest….hård metal. Det här är nästan på gränsen till grindcore många gånger och detta är självklart inte något för den som bara är inne på powermetal eller liknande utan här måste man nog börja med att trappa upp sin musiksmak för att lyssna på denna typ av extrem musik. Så här snackar vi inte falsettröster och gitarrsolon utan här snackar vi musik som säkert en hel del inte skulle anse vara musik och som är hård som sten och sångaren låter som om han är tagen från någon skräckfilm om djävulen eller liknande. Jag uppskattar verkligen musiken och det går inte så fort utan man blir mer överkörd av tyngd men det är rått och brutalt och framförallt hör jag melodier i bakgrunden och det höjer skivan. 13/12-2018


*******

USURPER-SKELETAL SEASON(CD-DISSONANCE RECORDS)

This album originally came in 1999. The group is from Chicago and it's the kind of metal I like most .... hard metal. This is almost on the border to grindcore many times and this is obviously not something for the one who's only into powermetal or the like, but here one has to start by stepping up his music taste to listen to this kind of extreme music. This is how we do not talk falsettovoices and guitar solos, but here we are talking music that certainly some think it´s not  music and hard as a rock and the singer sounds like he's taken from a horror movie about the devil or the like. I really appreciate the music and it does not go so fast, but you get more overdriven by weight but it's raw and brutal and above all I hear melodies in the background and it raises the disc. 13/12-2018

USURPER-THRESHOLD OF THE USURPER(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här skivan släpptes som en Ep redan 1997 och EP är för mig typ 15-16 minuter men denna skivan har fem låtar varav en är 14.23 bara den. 35 minuter fördelas ut på 5 låtar. Det är ungefär samma tyngd som på senare skivan som jag skriver om här ovan men ett lite mer distat sound kanske. Här ödslar man inte med korta låtar utan här tar man verkligen hand om tiden som finns för att bränna in på en skiva. Långa, överkörande låtar som maler ner oss till små små partiklar känns det som. Så varför inte låta er bli överkörda på ett metalliskt vis av Unsurper för värre saker finns det att bli överkörd av. Låt sångaren skrika sig hes i dina öron och låt de andra medlemmarna skrämma livet ur grannarna! 13/12-2018


******

USURPER-THRESHOLD OF THE USURPER(CD-DISSONANCE RECORDS)

This album was released as an Ep already in 1997 and the EP is for me is type 15-16 minutes but this record has five songs, one of them is 14.23 only that song. 35 minutes distributed on 5 songs. It's about the same weight as on the later disc as I write about above but a bit more distorted sound maybe. Here you do not spoil  time on short songs, but you really take care of the time available to burn on a disc. Long, overdriving songs that take us down to small small particles it feel like. So why not let yourself be overrun in a metallic way by Unsurper for worse things can come. Let the singer scream his throat in your ears and let the other members scare the lives out of your neighbors! 13/12-2018