UNTERSTAAT-UBUNGSBEDURFTIGE LIEDER FUR HILFSBEDURFTIGE MENSCHEN(CD)

Tysk punk är ju en favoritgren som jag har som ni vet…i alla fall ni som brukar läsa på denna sidan. Den här gruppen spelar en ganska tuff stil av tysk punk men man kan ju sjunga med i alla fall ;-) Jag gillar det råa utförandet faktiskt även om jag kanske föredrar lite mer melodisk punk när det gäller tysk musik men det är ändå kul att höra att det finns den här typen av musik i Tyskland också och inte bara den genommelodiska som man är van vid. Sångaren har en väldigt rå röst och det är man också ovan med när det gäller deutschpunk. Så även om jag låter positiv så är jag kanske lite besviken på samma gång…märks det? 30/1-2015

******

UNTERSTAAT-UBUNGSBEDURFTIGE LIEDER FUR HILFSBEDURFTIGE MENSCHEN(CD)

German punk's a favorite event that I have, as you know ... anyway you who usually read on this page. This group plays a pretty tough style of German punk but you can sing along anyway;-) I like the raw performance actually although I might prefer a bit more melodic punk when it comes to German music but it's still fun to hear that there is this kind of music in Germany, too, and not just the melodic all through which one is used. The singer has a very rough voice and it is also above with regard Deutsch punk. So even if I sound positive, I am perhaps a little disappointed at the same time ... can you notice it? 30/1-2015

UNTERSTAAT-DEMOTAPE(MINI-CD)

5 låtar på denna skiva och de ser ut att ha det kul ihop på bilden men på samma gång ser de ut som crustpunkare och de har aldrig kul ;-) Skämt åsido så gillar jag nog denna demon mer än fullängdaren men jag gillar inte riktigt sångarens röst för han hade nog passat bättre in i ett streetpunkband eller något sådant men man kan ju inte få allt.  Musiken går fort och är ibaldn utom kontroll, kanske inte för dom men för mig och jag tror att de skulle vinna lite på att dra ner tempot lite grand och Unterstaat hade varit en grupp som jag hade gillat mycket mer men det är i alla fall punk as fuck! 30/1-2015

******

UNTERSTAAT-DEMOTAPE(MINI-CD)

5 songs on this album and they seem to have fun together in the picture but at the same time they look like crustpunks and they have never fun;-) Joking aside, I like enough this demo more than the full length album but I do not really like the singer voice he had probably been more into a street punk band or something but you can not have everything. The music is quick and sometimes out of control, maybe not for them but for me and I think they would gain little on pulling down the pace a little and Unterstaat had been a group that I had liked a lot more but it's all the same punk as fuck! 30/1-2015