UNSOLVED CASE-NO TIME(MINI-CD)

 

Punk/HC från Tjeckien är alltid bra men denna gång sjunger gruppen på engelska. Men det är arga tongångar vi får höra när vi sätter på skivan. Tung malande hardcore är väl aldrig fel. Inte så snabb hardcore utan här handlar det om tyngd mer än snabbhet. En sångare som verkligen låter förbannad och som inte vilar sin röst precis. Korta låttitlar och bara fyra låtar på den här skivan. Det finns en del metalinfluenser i deras musik också men jag måste nog säga att det låter mest punkigt mer än metalinfluenser. Men vill ni bli överkörda i några minuter så tror jag nog att denna skiva från Unsolved Case kan hjälpa er med det. 22/10-2019


*******

UNSOLVED CASE-NO TIME(MINI-CD)

Punk / HC from the Czech Republic is always good but this time the group sings in English. But there are angry noises we hear when we put on the record. Heavy grinding hardcore is never wrong. Not so fast hardcore, but here it is about weight more than speed. A singer who really sounds angry and doesn't exactly rest his voice. Short song titles and only four songs on this record. There are some metal influences in their music too, but I must say that it sounds more punkish than metal influences. But if you want to be run over for a few minutes then I think this record from Unsolved Case can help you with that. 22/10-2019

UNSOLVED CASE-VIRUS(MINI-CD)

 

På den här skivan är det ännu kortare titlar för det är 8 låtar och de heter, Intro, Liptone, Hate, Enemy, Survive, Virus, Break och Wipeout.  Kul att sångaren har en Wolfbrigade tröja på sig tycker jag. Deras släpiga hardcore tycker jag har trevliga inslag av både metal och punk och de lyckats fånga mitt intresse på ett riktigt bra sätt. Kanske bra att det bara är 8 spår för man känner sig ganska trött när man lyssnat på skivan men jag menar inte att det är dåligt men man känner sig slutkörd på ett positivt sätt för att lyssna på den här musiken är inte som att lyssna på dansband precis. Det går inte in genom ena öret och ut genom andra utan det hårda tempot måste bearbetas i huvudet och den hårda musiken kan man inte sitta still till det och då blir man lite trött efteråt men jag känner mig behagligt trött efter skivans slut. 22/10-2019


********

UNSOLVED CASE-VIRUS(MINI-CD)

On this record there are even shorter titles for there are 8 songs and they are called, Intro, Liptone, Hate, Enemy, Survive, Virus, Break and Wipeout. Funny that the singer has a Wolfbrigade shirt on, I think. Their hardcore I think has nice elements of both metal and punk and they managed to capture my interest in a really good way. Maybe it's good that it's only 8 tracks because you feel pretty tired when you listen to the record but I don't mean it is bad but you feel tired in a positive way to listen to this music is not like listening to dance bands just. It does not go in through one ear and out through others but the hard tempo has to be worked in the head and the hard music you can not sit still to it and then you get a little tired afterwards but I feel comfortably tired after the end of the disc. 22/10-2019