TYRANT´S REIGN-FRAGMENTS OF TIME(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Tyrant´s Reign är en grupp som nästan passar in bland The Big 4 i några av låtarna och då förstår ni att deras thrash håller hög klass. Jag gillar at sångaren inte går upp i falsett så mycket som många av sådana här band tenderar att göra och bara för att jag skrev det så gjorde han det. Jag gillar också det tunga kompet som verkligen ger oss hela benämningen på thrash på ett fat om man säger så. Jag känner nästan hur jag börjar röra huvudet upp och ner i någon slags headbangingrörelse och det oroar mig lite för jag är ju punkare och inte hårdrockare men det tar inte ifrån gruppen att de gör det ganska bra efter vad man förstå av det! Kolla in om ni vill ha något som inte är välkänt över hela världen och tröttnat lite på de andra grupperna i genren.  12/9-2017


*******

TYRANT´S REIGN-FRAGMENTS OF TIME(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

Tyrant's Reign is a group that almost fits in with The Big 4 in some of the songs and then you understand that their thrash is in high class. I like that the singer does not get upin falsetto as much as many of these bands tend to do and just because I wrote it he did that. I also like the heavy skills that really gives us the whole term of thrash on a dish if you say so. I almost feel how I start moving my head up and down in some kind of headbangingmovement and I'm worried a bit because I'm punk and not hard rocker but it does not take the group that they do it pretty well you can understand of that fact! Check out if you want something that is not well known around the world and tired of the other groups in the genre. 12/9-2017