TURBOBIER-DAS NEUE FESTAMENT(CD-POGOS EMPIRE PE 001/BITE IT)

Detta verkar vara ett nytt skivbolag och bara namnet gör att man hoppas en hel del. Turbobier kommer från Österrike och sjunger på tyska. Blir det Deutschpunk då trots att de inte kommer från Tyskland? Det tycker jag nog att jag kan säga och vad jag mer kan säga denna fredag den 13:e är att denna skiva gjorde min dag för jag blir så förbannat glad av deras glada punk. Melodier som är lätta att ta till sig och texter som är lätta att sjunga med i trots att de är på tyska och detta är en typisk fredagspunkskiva som passar till att peppa upp till fest, ha på festen och ha under efterfesten. Jag tror till och med att den passar dagen efter för att komma igång igen. De har verkligen lyckats att fånga punkens tanke….att ha det trevligt och att man kan göra punk utan att vara för allvarlig utan att det inte blir punk som jag gillar! 13/1-2017


********

TURBOBIER-DAS NEUE FESTAMENT(CD-POGOS EMPIRE PE 001/BITE IT)

This seems to be a new record label and just the name makes you hope a lot. Turbo Bier comes from Austria and sings in German. Will it be Deutschpunk then even though they do not come from Germany? I think enough that I can say that and what else I can say this Friday the 13th is that this album made my day because I get so damned glad of their happy punk. Melodies that are easy to absorb and texts that are easy to sing along even though they are in German and this is a typical Friday punk album that fits to pep up the party, have on the party and having the afterparty. I even think that it fits the following day to get going again. They have really managed to capture the punk thought ... .that you can have a good time and that you can do punk without being too serious, and it anyway being punk that I like! 13/1-2017

TURBOBIER-IROKESENTANGO(CD-DOWNBEAT RECORDS 5054196-6512-2-0)

Den här gruppen verkar gilla öl och jag försöker att läsa deras texter men kan inte utröna om de har några texter som är lite mer allvarliga än de andra. Men det är skitsamma för jag gillar deras snabba melodiska punkrock riktigt mycket och man blir glad av den. Om man säger såhär Toy Dolls är inte det mest politiska heller men de gillar ju många punkare, däribland jag själv. Det är inte så att jag jämför de med Toy Dolls för så låter de inte men de har samma lättsamma stil och syn på livet känns det som. Punkmusik att festa till, det är nog därför den görs och inget ont om det men detta är nog inte för den borne SxE-diggaren precis.  Men jag gillar det och det är svårt att sitta still till det här…det måste jag säga. 8/10-2015

*******

TURBOBIER-IROKESENTANGO(CD-DOWNBEAT RECORDS 5054196-6512-2-0)

This group seems to like beer, and I try to read their texts but can not determine if they have any texts that are a little more serious than the others. But it's the same shit because I like their fast melodic punk rock really much and you will be glad of it. If one goes like Toy Dolls is not the most political nor do they like the many punks, myself included. It's not that I compare those with Toy Dolls for they sound not but they have the same light-hearted style and outlook on life feels like. Punk Music to party to, it's probably because it is made and nothing short of that, but this is probably not the born SxE-fan seems to like. But I like it and it's hard to sit still for this ... I must say. 8/10-2015