TRUE REASON-BEZ STRACHU(CD-TOHC MUSIC STYLE)

True Reason kommer från Slovakien och det är alltid trevligt med grupper från de breddgraderna. Deras tunga hardcore på det egna språket är mer än angenäm. De låter förbannade men jag vet ju inte vad de sjunger om. Men jag vet att de spelar en aggressiv typ av metalcore i alla fall men med mer betoning på hardcore tycker jag nog. Det går riktigt fort ibland och de tuggande gitarrerna ger oss en stil som jag verkligen gillar. Jag tror säkert att ni som gillar tuffare hardcoregrupper som ibland drar lite till metal kommer att älska detta och får många kanske det låter exotiskt med slovakiska texter men det är inget i alla fall jag tänker på utan njuter nästan mer av det för det blir lite mer eget än om de sjungit på engelska som alla andra grupper i genren. Så varför inte ge något nytt chansen att förgylla era högtalare en gång för alla och inte bara de gamla dammiga grupperna du alltid lyssnar på. 15/8-2019

*******
TRUE REASON-BEZ STRACHU(CD-TOHC MUSIC STYLE)

True Reason comes from Slovakia and it is always nice with groups from those latitudes. Their heavy hardcore in your own language is more than pleasant. They sound angry but I don't know what they are singing about. But I know they play an aggressive type of metalcore anyway but with more emphasis on hardcore I think. It goes really fast sometimes and the chewy guitars give us a style that I really like. I think for sure that you who like tougher hardcore groups who sometimes pull a bit into metal will love this and many may find it sounds exotic with Slovak lyrics but it is not at least I think of but almost enjoy it more for it will be a bit more own than if they sang in English like all other groups in the genre. So why not give something new the chance to gild your speakers once and for all and not just the old dusty groups you always listen to. 15/8-2019