TOTAL MISÄR-BORTOM MÖRKA HAV(MINI-CD)

 

Jag trodde kanske att det skulle vara hardcore rent ut av men det är en ganska svårbeskrivbar musik även om det självklart är punk och det är ett underbart bandnamn för det är väl ungefär så det känns just nu med extremhöger, pandemier etc. Musikaliskt tanker jag både på Big Fish(fråga mig inte varför), Dia Psalma tillsammans med tuffare svenska punkakter som Asta Kask, Last kaj 14 och ännu tuffare grupper. Men jag tycker nog att Total Misär har fått till en egen stil hårdtrall eller hur man ska beskriva den och de känns som en grupp som jag verkligen gillar och är mer än lovligt intressant. Texterna behandlar vakter, rasism, SD+M etc så det är ganska vanliga punktexter men sådana texter kommer alltid att behövas och blir aldrig tjatigt enligt mig. Det känns som om de har kommit upp lite i ålder och det känns befriande att se och höra gruppen och att tempot inte dras ner för att man blir lite äldre. Så punken lever på även 2021 och det känns tryggt! 26/1-2021


********

TOTAL MISÄR-BORTOM MÖRKA HAV(MINI-CD)

I thought maybe it would be hardcore out of it but it is a pretty indescribable music even though it is obviously punk and it is a wonderful band name because it is well about how it feels right now with extreme right, pandemics etc. Musically I think both on Big Fish(don´t ask me why), Dia Psalma together with tougher Swedish punk acts like Asta Kask, lastkaj 14 and even tougher groups. But I think that Total Misär has got its own style of hardtrallpunk or how to describe it and they feel like a group that I really like and are more than legally interesting. The lyrics deal with guards, racism, SD + M etc so they are quite common punk texts but such texts will always be needed and will never be annoying in my opinion. It feels as if they have come up a bit in age and it feels liberating to see and hear the group and that the pace is not slowed down because you get a little older. So punk is also alive in 2021 and it feels safe! 26/1-2021