TORSSON-SOL OCH MÅNE(CD-ADORE MUSIC)

Vad ska man säga om den nya skivan. Jo att den som alltid ärt riktigt bra om man nu gillar Torsson. Är man helt ovetande om gruppen så kommer man nog inte förstå någonting. Visst vad ska man säga det är inte punk precis eller så kanske det är det egentligen för de skiter i alla trender och Torsson har alltid haft sin stil och det uppskattar jag. Låtar som handlar om allt och ingenting egentligen och oftast är det små betraktelser av livet och det kan vara bagateller men det roliga är att Torsson gör de till större saker och de gör det på ett humoristiskt sätt och coolt musikiskt sätt. Med låttitlar som Ringer du från Roland, Ge mig nåt att dricka och Helgon och kriminell så har de lyckats igen.  Ringer du från Roland blir helt klart nästa "hitlåt" med Torsson kan jag tänka mig och det är alltid kul att lyssna till deras texter och man blir som sagt glad och det är ingen skillnad på denna skiva om man jämför med gamla skivor...genialt. KÖP FÖR FAN! 6/8-2020


********

TORSSON-SOL OCH MÅNE(CD-ADORE MUSIC)

What to say about the new record. Well, the one who is always really good if you now like Torsson. If you are completely unaware of the group, you will probably not understand anything. Sure what to say it's not exactly punk or maybe it's really because they shit in all trends and Torsson has always had his style and I appreciate that. Songs that are about everything and nothing really and usually it is small considerations of life and it can be trifles but the funny thing is that Torsson makes them bigger things and they do it in a humorous way and cool musical way. With song titles like Ringer du from Roland, Ge mig nåt att dricka and Helgon och kriminell, they have succeeded again. Ringer du from Roland, it will definitely be the next "hit song" with Torsson, I can imagine and it is always fun to listen to their lyrics and you will be happy and there is no difference on this record if you compare with old records ...it´s genius music BUY FOR IT OF COURSE 6/8-2020

TORSSON-TORSSON 2016(GAMLESTANS GRAMMFONBOLAG GG09/BORDER)

Jag heter ju samma som bandet i efternamn fast med h och jag känner ett visst samröre med dem. Torsson har alltid skrivit underfundiga texter och nu när de 40-årsjubilerar så är det nya ämnen som tas upp som Högskoleprovet med en riktigt udda text, det är nog bara en grupp som Torsson som gör en sådan låt. Basistens klagan är en kul låt om stackars basister, om den snart hundraårige Yngve, Mitt i natten är en förvirrad text och det handlar kanske om en dröm och som ni vet kan drömmar vara förvirrande. Avslutande på Torget är en summering av livet känns det som…allt rullar på. Musikaliskt då? Självklart känner vi igen musiken och det är en ganska lättsam stil som Torsson kör som ni vet. Jag gillar textraden ”Det snöar aldrig av nån särskild orsak, Snö bara faller ner”. Kanske inte den bästa skivan de gjort men den ordinäre Torsson-diggaren får sitt lystmäte här som vanligt. 11/11-2016


********

TORSSON-TORSSON 2016(GAMLESTANS GRAMMFONBOLAG GG09/BORDER)

My name is the same as the band's last name but with a h and I feel some involvement with them. Torsson've always written clever lyrics and now that they do their 40 years as a band so is it new topics covered as Högskoleprovet with a really odd text, it is probably just a group Torsson who makes such a song. Basistens klagan is a fun song about the bass players, the almost one hundred year old Yngve, Mitt I natten is a confused text, and it is perhaps a dream and as you know, dreams can be very confusing. The last song På Torget is a summation of life, it feels like ... everything goes on. Musically then? Obviously we recognize the music and it's a pretty easy-going style that Torsson do as you know. I like the lyrics "It never snows of someone special reason, snow just fall down." Maybe not the best album they made, but the ordinary Torsson-fan get their fill here, as usual. 11/11-2016

TORSSON-DET FJÄRDE BÄSTA BANDET I LUND(CD RIM & RESON BLCD 28/BORDER)

Bara fem år sedan förra skivan och mina namnar i Torsson börjar bli riktigt produktiva. Nja, produktiva är kanske inte det rätta ordet när det gäller den här gruppen. Texterna är fortsatt naiva men så intelligenta på samma gång. Bo Åkerström fortsätter i samma stil i sitt låtskrivande och sjungande. Han har tagit hjälp av Thomas Holst som faktiskt har gjort en hel låt själv. Det är roligt med deras texter för att man kan sjunga om ingenting på detta vis men ändå få det att låta viktigt. En tung missbrukare är nästan den roligaste låten tillsammans med Bakom lasarettet. Musiken då kanske ni undrar ….ni som har hört Torsson förut kommer absolut inte att bli besvikna för det är samma stil som förr. 14 låtar allt som allt och hoppas inte att vi behöver vänta fem år till på nästa skiva. 22/8-07

********
TORSSON-DET FJÄRDE BÄSTA BANDET I LUND(CD RIM & RESON BLCD 28/BORDER)

Only five tears since the last record and my same name group Torsson are really productive. No, productive is maybe not the tight name when we talk about this group. The lyrics is still naïve but they´re so intelligent in the same time. Bo Åkerström continues in the same style in his songwriting and singing.  He have got some help from Thomas Holst which have done a one song himself. It´s fun with their lyrics because when you can sing about nothing in this way but they can anyway get this to sound important. En tung missburkare is almost the best song on this record together with Bakom Lasarettetet. The music you maybe wonder ….you who have heard the group before will not be disappointed because it´s the same style as before.14 songs in all and I don´t hope we must wait 5 year to hear the next album. 22/8-07
TORSSON-FULAST I STAN(CD-SINGEL BORDERLINE BLCDS 19)/BORDER)

En trevlig liten promosingel från Torsson det här. Fulast i stan plus en till och Ovädret som video. Videon är väl inte den bästa som har gjorts men jag kan tänka mig att den var helt klart billig. Svartvit och fin. Fulast i stan är en typisk Torsson låt och att inte varje människa har Terese och Valdez skivan hemma är stor skam. 13/9-02

*******
TORSSON-FULAST I STAN(CD-SINGEL BORDERLINE BLCDS 19)/BORDER)

A nice little promotionsingle from Torsson. Fulast i stan plus Ovädret as a videofile. The video isn´t the best one I have seen but I can think that it was very cheap to do. Fulast i stan is a typical Torsson song and I can´t imagine how anyone can be without Terese and Valdez record.13/9-02
TORSSON-TERESE OCH VALDEZ(CD-BORDERLINE BLCD 24/BORDER)

Äntligen så kom en ny platta med Torsson. Förra skivan var väl inte sådär jättebra precis men nu tycker jag att mina namnar har hittat tillbaka till det gamla soundet som fanns på de två första skivorna. Det är samma underfundiga texter blandat med riktigt bra låtar som ibland är lite ”töntiga” men ibland hårdnar de till riktigt bra. Med låtar som Ovädret kan man komma långt. Jag hoppas att Torsson släpper en ny skiva mycket fortare än sist och drömmar är ju alltid bra att ha. 9/4-02

********
TORSSON-TERESE OCH VALDEZ(CD-BORDERLINE BLCD 24/BORDER)

Finally a new record with Torsson came. The last record wasn´t so good precisly but now I think the guys with the same name as my last name have found back to the old sound which they had on their first two records. It´s the same type of wonderful lyrics mixed with some ”nerdy” melodies and some harder stuff. With songs like Ovädret you can come very far. I hope that Torsson don´t wait so long before they release a new record and dreams are always good to have 9/4-02
TORSSON-FRITIDSMUSIK(2 CD-BJÖRK 5/BORDER)

Detta är ännu en samling med Torsson men denna gång en dubbel. 27 låtar av kulturgärning har Border lyckas att få ut. Med låtar som Danmark, Son of Ayatollah, Blodomloppet,Elmia, Klippans Centrum och så vidare. Det går att göra listan väldigt väldigt lång på alla kultlåtar som Torsson har gjort. Bara en sådan sak att de har samma namn som mitt efternamn är bara en anledning till att jag gillar dem. Bo Åkerströms finurliga texter är en annan orsak. Jag skulle kanske vilja ha haft lite mer outgivna låtar, eller nya låtar men det finns väl inga av det slaget. Vi får hålla tillgodo med några demoversioner. Ni som inte vet vad Torsson spelar för något är inte värda att nämnas vid namn men för er kan jag tala om att Torsson är världens häftigaste popband 22/5-01

*********
TORSSON-FRITIDSMUSIK(2 CD-BJÖRK 5/BORDER)

This is another compilation with Torsson but this time it´s a double CD. 27 songs as a culturehappening have Border succeed to get out with songs like  Danmark, Son of Ayatollah, Blodomloppet, Elmia, Klippans Centrum and so on. I can do the list very long on every cultsong that Torsson have done. Only that thing that they´re named the same way as my last name is one reason why I like them. Bo Åkerströms good lyricwriting is another reason. I would have some more unissued songs or some new songs but there wasn´t anyone I can think. We must take the fact that it´s only some demoversions of their songs instead. You who don´t know Torsson you´re not worth being named by your name but for you I can tell that Torsson is playing the worlds best popmusic 22/5-01