TOCACAKE-ENFERMES(CD-M&O MUSIC 2018)

 

Tittar man på låttitlar så verkar det som om de både sjunger på engelska och på sitt modersmål franska. Det är hårdrock , det är väl inte så mycket annat att snacka om för jag tror inte så många skulle säga emot mig på det faktumet i alla fall. Det är lite mer av den typen av metal som Rage Against the Machine till exmepel höll på med. Ni vet lite mer invecklad sådan känns det som och de tar inte alltid den raka vägen framåt men det tar inte från dem att det faktiskt är ganska bra. 10 tuffa låtar som faktiskt får mig att ha svårt att sitta still tycker jag. Jag tycker också att det är roligare och mer intressant när de sjunger på franska för då blir det lite eget.  Så varför inte utmana dig själv och lyssna till fransksjungen musik och inte en alltför vanlig stil i den hårda skolan! 15/9-2020


******

TOCACAKE-ENFERMES(CD-M&O MUSIC 2018)

If you look at song titles, it seems as if they both sing in English and in their mother tongue French. It's hard rock, there's not much else to talk about because I do not think so many would say against me on that fact in any case. It's a bit more of the kind of metal that Rage Against the Machine, for example, was doing. You know a little more complicated it feels like and they do not always take the straight path forward but it does not take from them that it is actually quite good. 10 tough songs that actually make me have a hard time sitting still, I think. I also think it is more fun and more interesting when they sing in French because then it becomes a bit unique. So why not challenge yourself and listen to French singed music and not an overly ordinary style in the hard school! 15/9-2020