TJUVKOPPLA-TJUVKOPPLA(SINGEL-FLYKTSODA #32)

 

Ett suveränt namn på ett band tycker jag personligen och med allvarliga texter blandat med lite humor. Jag älskar deras texter om Actionjeans, Ryan air och att ha dåliga knän och att man vill spela som första band när man är trettiofem. Jag älskar att de gjort en låt om idioten Joakim Lamotte och deras Sossar utan blod och tio låtar på 7-8 minuter eller vad det blir är ett rent nöje att lyssna till. Visst går det fort…konstigt vore väl annars. Längsta låten Sossar utan blod klockar in på 1.07 och Snokharmoni på 1.10 och ni förstår att man inte hinner njuta fullt ut av varje låt. Man hinner inte… Tidiga Napalm Death blandat med ett skitsnabbt Missbrukarna kanske. Jag gillar det i alla fall och Flyktsoda kan det här med att hitta nya roliga band. Kanske inte något för er som gillar melodiös USHC och bara är inne på det utan detta är för er som vill och redan har vidgat era vyer med riktigt snabb och galen musik! 28/1-2020


*******

TJUVKOPPLA-TJUVKOPPLA(SINGEL-FLYKTSODA #32)

A superb name for a band I personally and with serious lyrics mixed with a little humor. I love their lyrics about Action jeans, Ryan air and having bad knees and wanting to play as the first band when you are thirty five. I love that they made a song about the idiot Joakim Lamotte and their Sossar utan blood and ten songs in 7-8 minutes or whatever it becomes is a pure pleasure to listen to. Of course things go fast ... strange would be otherwise. The longest songs Sossar utan blod clocks in at 1.07 and Snokharmoni at 1.10 and you understand that you do not have time to fully enjoy each song. You have no time ... Early Napalm Death mixed with an early Missbrukarna maybe. I like it anyway and Flyktsoda can  this with finding new fun bands. Maybe not something for those of you who like melodious USHC and are just into it but this is for you who want and have already widened your views with really fast and crazy music! 28/1-2020